Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, από 1η Σεπτεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Πλέον θα επιτρέπεται από κάθε τραπεζικό λογαριασμό η ανάληψη έως και 1.800 ευρώ ανά μήνα, ακόμη και εφάπαξ.
 
Έως τότε θα ισχύει η δυνατότητα ανάληψης όπως έχει, δηλαδή 840 ευρώ ανά 14 ημέρες δηλαδή 1.680 ευρώ ανά 28 ημέρες.
 
Σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου αλλάζει το άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη. Παρόμοια, θα επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.
 
Επίσης παρουσιάζονται αλλαγές στο άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος. 
 
Από τους ειδικούς λογαριασμούς χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δε θα επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών.

 

Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

 
Δίνεται η δυνατότητα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακών εταιρειών να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») συγκεκριμένο ποσό μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
 
Τέλος, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
 
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση του υπουργείου