Πάνος Χαρίτος: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των Ελλήνων από το Ισραήλ. Μετά τις τελευταίες συνεννοήσεις θα επιβιβαστούν στο C-130 (http://bit.ly/90HanB)