Ρατσιστές και χωρίς οικονομική κρίση οι Έλληνες υποστηρίζει γαλλική έρευνα.  (Ε: http://bit.ly/9q7jiP – πρωτότυπο http://bit.ly/cyrJEV)