Σύμφωνα με την τροπολογία, «επιχειρείται η βελτίωση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης». Όπως τονίζεται «η ανάθεση αποσκοπεί στη διασφάλιση του οικονομικού ελέγχου και του άμεσου εξορθολογισμού των δαπανών της ΝΕΡΙΤ, καθώς και την αποφυγή πολυεπίπεδων γραφειοκρατικών διαδικασιών και καθυστερήσεων».

Με την προτεινόμενη τροπολογία μεταβάλλεται το καθεστώς επιλογής και διορισμού του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ, τα μέλη του οποίου πλέον θα διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Καταργείται, επίσης και η διάταξη που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής προσώπων για τον σχηματισμό Εποπτικού Συμβουλίου.