Διαβάστε τα όσα πρέπει να γνωρίζεται για εκλογές της Κυριακής στις τριπλές κάλπες. Για να μάθουμε πού ψηφίζουμε μπαίνουμε στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις» του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει το σχολείο στο οποίο ψηφίζουμε.

Βάζουμε τα εξής στοιχεία:

Προαιρετικά ο ειδικός εκλογικός αριθμός και υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης.

Τι έγγραφα χρειαζόμαστε: Χρειαζόμαστε αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Άλλα δημόσια έγγραφα (π.χ. δίπλωμα οδήγησης) μπορούν να γίνουν δεκτά υπό προϋποθέσεις.

Τι γίνεται με τους διπλοεγγεγραμμένους: Ο πολίτης που είναι διπλοεγγεγραμμένος ψηφίζει στον νόμιμο δήμο εγγραφής του και συμπληρώνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ψηφίσει ξανά.  Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρωθούν αργότερα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πώς ψηφίζουμε: Θα υπάρχουν τέσσερις κάλπες σε δύο εκλογικά τμήματα, τα οποία θα βρίσκονται δίπλα δίπλα. Θα είναι το εκλογικό τμήμα Α και το εκλογικό τμήμα Β. Στο εκλογικό τμήμα Α ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές. Στο εκλογικό Β ψηφίζουμε για τις δημοτικές και τις κοινοτικές εκλογές.

Πόσους σταυρούς μπορούμε να βάλουμε:

Ευρωεκλογές: Μέχρι τέσσερις σταυρούς. Αν βάλουμε περισσότερους, δεν μετράει κανένας σταυρός, απλώς προσμετράται το ψηφοδέλτιο στον συνδυασμό που έχουμε επιλέξει και μόνο αυτό.

Δημοτικές και περιφερειακές: Η εφορευτική επιτροπή που θα βρίσκεται στο κάθε εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουμε, θα μας ενημερώνει γιατί αυτό αλλάζει από περιφέρεια σε περιφέρεια και από δήμο σε δήμο.

Κοινοτικές: Το ίδιο συμβαίνει και με τους σταυρούς στις κοινοτικές εκλογές. Ενδεικτικά, για κοινότητες άνω των 300 κατοίκων είναι μέχρι δύο οι σταυροί, για κοινότητες έως 300 κατοίκων είναι μέχρι ένας ο σταυρός.

Πότε ένα ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο: Όταν έχει σημειωθεί σταυρός με χρώμα διαφορετικό από μπλε και μαύρο. Όταν οι διαστάσεις και η μορφή του ψηφοδελτίου δεν είναι οι καθορισμένες (τσαλακωμένο, σκισμένο). Όταν έχει σημειωθεί οτιδήποτε πέρα απ' τον σταυρό στην επιφάνειά του ή αν στον φάκελο βρεθεί εκτός από αυτό το ψηφοδέλτιο και κάποια άλλα ψηφοδέλτια, κανονικά, λευκά ή άλλα.