Αριστερά: παιδί σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Ανέτοιμη να απαντήσει στην κρίση του καπιταλισμού (Καθημερινή: http://bit.ly/9NmNLq)