Οικοδομώντας την ύφεση. Παλαιότερα τουλάχιστον ευημερούσαν οι αριθμοί. Τώρα πεινάνε κι αυτοί. (WSWS: http://bit.ly/ayeEdK)