Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το υπουργείο το πρώτο δίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Συγκεκριμένα, ο Ιανουάριος παρουσίασε αύξηση κατά 35%, ενώ ο Φεβρουάριος κατά 20%. Ωστόσο, οι μεταναστευτικές ροές τον Φεβρουάριο του 2020 μειώθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020.
Πιο συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2020 οι αφίξεις ήταν 2.072, έναντι 3.118 τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές αφίξεις για το 2020 είναι 5.190. Οι άνθρωποι που έφτασαν στο Φυλάκιο Έβρου τον Φεβρουάριο είναι 807 έναντι των 861 του Ιανουαρίου.

Ανά νησί, οι ροές ανά μήνα και έτος έχουν ως εξής:

Μεταφορές στην ενδοχώρα

Όσον αφορά την αποσυμφόρηση των νησιών τις μεταφορές από τα νησιά στην ελληνική ενδοχώρα αλλά και τις επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία και τις αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αυτές είναι μεγαλύτερες από τις αφίξεις του ίδιου διμήνου, πράγμα το οποίο σύμφωνα με το Υ.ΜΕ.ΠΟ δείχνει «καθαρή μείωση του συνολικού πληθυσμού στα νησιά».
Βάσει τωνστοιχείων, οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 12.095, έναντι 7.251 το πρώτο εξάμηνο του 2019. Αντίστοιχα, οι μεταφορές του πρώτου διμήνου του 2020 ανήλθαν σε 6.174, δηλαδή 984 περισσότερες από τις αφίξεις στα νησιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αν σε αυτές αθροιστούν επιστροφές και αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ, τότε καταγράφεται αποσυμφόρηση των νησιών σε αριθμό που ξεπερνά τα 6.000 άτομα για το 2020.

Επιστροφές στη Τουρκία

Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 63 επιστροφές προς την Τουρκία, σε αντίθεση με τις 53 τον Ιανουάριο και τις 195 για όλο το 2019. Μέσω ΔΟΜ, πραγματοποιήθηκαν 52 αναχωρήσεις μέσω, έναντι των 47 τον Ιανουάριο και 296 για όλο το 2019. Όπως αναφέρει ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης, οι επαναπροωθήσεις έχουν υπερτριπλασιαστεί το πρώτο δίμηνο του 2020 (116 έναντι 32) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, εντούτοις, όπως σημειώνει, παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. «Το θετικό είναι ότι γίνονται πλέον τουλάχιστον εβδομαδιαίες αποστολές προς την Τουρκία» ανφέρει.

Διαμένοντες στα ΚΥΤ και χωρητικότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υ.ΜΕ.ΠΟ., οι δομές των ΚΥΤ στα νησιά παραμένουν υπερκορεσμένες, καθώς φιλοξενούν 6,17 φορές περισσότερο κόσμο από τη χωρητικότητά τους. Οι διαμένοντες στα ΚΥΤ ήταν ελαφρώς λιγότεροι στο τέλος Φεβρουαρίου (38.091), σε σχέση με το τέλος του 2019 (38.423). Αντίστοιχα, οι συνολικοί πληθυσμοί στα νησιά (εντός και εκτός ΚΥΤ) ήταν 41.899 στα τέλη του 2019, έναντι 42.033 στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Πιο συγκεκριμένα, στις 27/2/2020 ήταν οι διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών ήταν 38.091, έναντι των 38.120 την 31/1/2020.

Η σύγκριση Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου δείχνει τα εξής:

Λόγω των μετακινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τα ΚΥΤ προς την ενδοχώρα και προς τρίτες δομές εντός των νησιών (με σκοπό τη μεταφορά κι αυτών στην ενδοχώρα), έχει μειωθεί ελαφρώς ο αριθμός των ΚΥΤ στα νησιά. Εκκρεμότητες και ροή αιτήσεων ασύλου & προσφυγών

Την 1η Ιανουαρίου 2020 υπήρχαν 87.461 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ως εξής:

Ο μέσος χρόνος από την καταγραφή της βούλησης για παραχώρηση ασύλου μέχρι την έκδοση της απόφασης ουσίας για το 2019 ανήλθε στις 148 ημέρες, έναντι 22 ημερών το 2020 (βάσει του νέου νόμου για το άσυλο). Ο μέσος χρόνος μεταξύ της καταγραφής από την ΕΛΑΣ και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για το 2019 ανήλθε στις 35 ημέρες, έναντι 5 ημερών για το 2020. Ο συνολικός μέσος χρόνος από αρχική καταγραφή μέχρι έκδοση απόφασης ουσίας το 2019 ανήλθε στις 183 ημέρες, έναντι 27 ημερών για το 2020.

Το παρακάτω γράφημα αναδεικνύει ότι οι 183 ημέρες που απαιτούνταν από την αρχική καταγραφή μέχρι την έκδοση απόφασης ουσίας πρώτου βαθμού το 2019 έχουν πλέον γίνει μόλις 27 το 2020 με την εφαρμογή του νέου νόμου για το άσυλο. Διάστημα που, σύμφωνα με το Υ.ΜΕ.ΠΟ, αναμένεται να επιταχυνθεί μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση εντός της εβδομάδος και θα ενοποιεί τα δύο διαφορετικά στάδια καταγραφής σε ένα.

Τον Ιανουάριο η Υπηρεσία Ασύλου δέχθηκε 9.462 νέες αιτήσεις ασύλου, ενώ εξέδωσε 3.596 αποφάσεις. Οι εκκρεμείς αποφάσεις ασύλου στις 31/1/2020 ανέρχονται σε 93.327, ήτοι αύξηση 6,7% σε σχέση με την 31/12/2019.
Αρχή Προσφυγών .Στο μεταξύ, στις 31/12/2019 εκκρεμούσαν 14.610 αποφάσεις στην Αρχή Προσφυγών. Τον Ιανουάριο υπεβλήθησαν 478 νέες προσφυγές και εκδόθηκαν 1.645 αποφάσεις, ενώ τον Φεβρουάριο οι νέες προσφυγές ήταν 1.474 και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν 3.175. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση των εκκρεμών αποφάσεων κατά 2.868, από 14.610 σε 11.742 (μείωση 24%), από 1/1/2020.
Αναφορικά με την Υπηρεσία Ασύλου, ο συνολικός μέσος χρόνος από αρχική καταγραφή μέχρι την έκδοση απόφασης ουσίας είναι στις 27 ημέρες για το 2020, έναντι 183 ημερών το 2019. Οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου αυξήθηκαν κατά 6,7% στις 31/1/2020, σε σχέση με τις 31/12/2019.