«Τι ισχύει για τις καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών μισθών και συντάξεων; Καταρχήν, είπα ότι θα το διευκρινίσουμε με νομοθετική, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, αλλά να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί. Η νομοθεσία προβλέπει οριζόντιο κατά άσχετο τραπεζικών λογαριασμών, η οποία θεσπίζει το όριο των 1.250 ευρώ μηνιαίως, για όλους τους πολίτες, ασχέτως λοιπών παραμέτρων, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός των μελών της οικογένειάς τους» ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας επέμεινε ότι με τους νόμους της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κινδύνευαν από κατασχετήρια όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις και όλα τα λοιπά εισοδήματα, ενώ όπως τόνισε, σύμφωνα με τις παραδοχές του νομοσχεδίου, «για ένα νοικοκυριό με έναν ενήλικα οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 537 ευρώ το μήνα, και σε ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες, οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 906 ευρώ το μήνα. Σε ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και ένα τέκνο οι δαπάνες είναι 1.126 ευρώ το μήνα και σε ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο τέκνα, οι δαπάνες αυτές ανέρχονται στα 1347 ευρώ το μήνα – και τέλος, σε ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο τέκνα και ένα επιπλέον εξαρτώμενο ενήλικα, οι δαπάνες αυτές ανέρχονται στα 1.555 ευρώ ανά μήνα». ‘Αρα, στην πλειονότητα των μέσων νοικοκυριών της χώρας μας, με την εφαρμογή και των τεκμηρίων διαβίωσης, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης είναι εφάμιλλες ή ξεπερνούν το οριζόντιο ακατάσχετο των 1250 ευρώ, σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας απέρριψε τις κατηγορίες ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε πτωχεύσεις νοικοκυριών και επιχιερήσεων, λέγοντας ότι «ο στόχος του νομοσχεδίου είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η αποφυγή της πτώχευσης. Γι’ αυτό περιέχει ειδικά επί τούτου δύο άξονες: την πρόληψη με την έγκαιρη προειδοποίηση, και την αντιμετώπιση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Εφόσον κάποιος οφειλέτης ρυθμίσει όλες τις οφειλές του σε έως 240 δόσεις, τότε διασώζει ολόκληρη την περιουσία του. Ωστόσο, εάν κάποιος οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του, ακόμα και με ευνοϊκή ρύθμιση σε έως 20 έτη, τότε στην πράξη έχει ήδη πτωχεύσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος προβλέπει την απαλλαγή του από όλες τις οφειλές, έτσι ώστε να λάβει μια δεύτερη ευκαιρία. ‘Αρα λοιπόν, ο νόμος στοχεύει στο να δώσει την δυνατότητα στον οφειλέτη να βρει μια οριστική και βιώσιμη λύση για τα χρέη του, έτσι ώστε αυτά να μην μεταφέρονται στις επόμενες γενεές, οι οποίες μέχρι σήμερα οδηγούνταν στην αποποίηση κληρονομιάς» .

Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι θα υπάρξουν νομοθετικές βελτιώσεις του νομοσχεδίου όπου:

  • Θα διευκρινισθεί ρητά ότι πτωχευμένος οφειλέτης δεν πληρώνει ποσό πέραν του ακατάσχετου οριζόντιου ορίου των 1.250 ευρώ μηνιαίως, όπως ήδη ισχύει στη νομοθεσία, για να μην υπάρχουν αμφισημίες.
  • Για την φορολόγηση των ποσών που πληρώνει ο πτωχευμένος που δεν απώλεσε περιουσία, θα διευκρινισθεί ρητά ότι τα ποσά δεν φορολογούνται.
  • Αναφορικά με την δυνατότητα πληρωμής φόρων και εισφορών που θα πρέπει να πληρώνει ο πτωχευμένος που δεν απώλεσε περιουσία, θα διευκρινισθεί ρητά ότι το εισόδημα είναι το καθαρό, δηλαδή μετά την αφαίρεση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
  • Θα διευκρινιστεί ρητά ότι ο πτωχευμένος οφειλέτης θα μπορεί να λάβει απαλλαγή εάν η πτώχευσή του δεν είναι δόλια, παρότι έχει οφειλές στο Δημόσιο και ως εκ τούτου εκκρεμεί καταδίκη, ή έχει καταδικαστεί. Προφανώς, αν κάποιος έχει προβεί σε δόλιες συμπεριφορές, όπως έκδοση πλαστών εικονικών τιμολογίων, τριγωνικές συναλλαγές και άλλα, δεν θα λαμβάνει απαλλαγή οφειλών.
  • Για το αν θα θεωρούνται ως ευάλωτοι όσοι είναι επιτηδευματίες, δηλαδή έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα διευκρινιστεί ρητά ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αν έχουν ή όχι επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορούν να λάβουν όλες τις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου και να συμπεριληφθούν στις πρόνοιες του φορέα απόκτησης ακινήτων σε περίπτωση πτώχευσής τους. Ο νόμος είναι ανοιχτός σε όλους, σε αντίθεση με το «νόμο Κατσέλη» που άφηνε απέξω όσους είχαν εμπορική δραστηριότητα.
  • Για τους φορείς που δύνανται να υποστηρίζουν τους οφειλέτες στο πλαίσιο του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, θα διευκρινιστεί ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται και τα ινστιτούτα των κοινωνικών φορέων.
  • Για τον ορισμό του οικονομολόγου και του λογιστή, θα διευκρινιστεί ρητά ότι αφορά σε φυσικά πρόσωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με συναφή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον πέντε έτη, ή πιστοποιημένοι λογιστές φοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α’ τάξης, ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές, φοροτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Για το χρονικό διάστημα που ελέγχονται για δολιότητα τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, αυξάνεται το σχετικό όριο από 1 έτος σε 3 έτη. Συνεπώς, το συνολικό χρονικό διάστημα που δύναται να ελέγξει ο δικαστής, αυξάνεται από τρία σε πέντε έτη πριν την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο.