Υποχωρεί η κυβέρνηση για τo ψαλίδι στο ακατάσχετο μισθών και συντάξεων μετά τις αντιδράσεις

Νομοτεχνική βελτίωση ώστε «να διευκρινισθεί ρητά ότι πτωχευμένος οφειλέτης δεν πληρώνει ποσό κάτω του ακατάσχετου οριζόντιου ορίου των 1.250 ευρώ μηνιαίως, όπως ήδη ισχύει στη νομοθεσία, για να μην υπάρχουν…