Ο S&P υποβάθμισε τον Moody΄s. Τελικά το σύστημα θα καταρεύσει όταν ο τελευταίος γραφειοκράτης υποβαθμιστεί από τον τελευταίο οίκο αξιολόγησης (capital: http://bit.ly/aFhjx0)