Είναι η πρώτη φορά που το ταμείο δημοσιοποιεί οικονομικά αποτελέσματα τα οποία σαλαμοποιεί μόνο σε επί μέρους τρίμηνα. Ετσι, η σύγκριση γίνεται μόνο με το αντίστοιχο τρίμηνο και όχι με τη συνολική αντίστοιχη περίοδο.

Οι ζημιές του ΤΑΙΠΕΔ ανέρχονται συνολικά σε 4,367 εκατ. ευρώ για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 και χρονικά επιμερίζονται ως εξής:

– α΄τρίμηνο 2015: 849,4 χιλιάδες
– β΄τρίμηνο 2015: 2,824 εκατ. ευρώ
– γ΄τρίμηνο: 693,6 χιλιάδες
– Σύνολο ζημιών 4,367 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,43 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014.

Ενδιαφέρον σημείο είναι το γεγονός ότι στο β΄τρίμηνο του 2015 το ταμείο είχε αυξημένα λειτουργικά έξοδα 2,07 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων δαπανών για συμβούλους.

Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στο marketfair.gr