Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 6,23% στα 109,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη διολίσθησαν κατά 8,74% στα 12,85 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 14,35 εκατ. ευρώ έναντι 17,15 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προς φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 3,87 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 38,18%.
Τέλος, οι ζημιές προ φόρων βελτιώθηκαν οριακά, καθώς περιορίστηκαν στα 2,57 εκατ. ευρώ από 2,77 εκατ. ευρώ το 2014.

«Οι συνεχιζόμενες συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας οι οποίες μαστίζουν την οικονομία της χώρας επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τον κλάδο μας. Τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου του 2015, επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις αυξημένες προβλέψεις περικοπών rebate & clawback στο 2015, τα capital controls, και την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 23% στην υγεία» σχολίασε ο πρόεδρος του Ομίλου, Γιώργος Σταματίου.