Σάββατο 18 Μαΐου 
-Την λέγαν Παλαιστίνη, Παλαιστίνη την λένε ακόμα! Οι λαοί θα νικήσουν!
 Ομιλητές: Λ.Θωμά, δημοσιογράφος στο The press project
 Σ.Νιεράτ, Παλαιστίνια καθηγήτρια Αραβικών
Ακολουθεί συναυλία.