Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «σκοπός είναι να συζητήσουμε τον ρόλο των Αλληλέγγυων Σχολείων και τις διεκδικήσεις ενάντια στους αποκλεισμούς, για ένα σχολείο συμπεριληπτικό, ανοιχτό στην κοινωνία, με ευαισθησίες για τα προβλήματά της και για τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων. Τα δύο χρόνια πανδημίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κλιματική κρίση, οι πολιτικές που εντείνουν τις ανισότητες στην εκπαίδευση και η περιστολή δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων, είναι κάποια από αυτά που συνθέτουν το τοπίο στο οποίο παρεμβαίνουν καθημερινά τα αλληλέγγυα σχολεία».

Το Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων είναι ένα εγχείρημα συντονισμού, συνεργασίας και σύμπραξης δομών που ασχολούνται με την εκπαίδευση, απαντώντας σε ένα φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, όπως είναι η προετοιμασία για τις πανελλαδικές, ενισχυτικά μαθήματα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, αλλά και καλλιτεχνικά μαθήματα, σε σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες. Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Χίο και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κέρκυρα, τα Αλληλέγγυα Σχολεία συγκροτούν ένα πολύμορφο δίκτυο κοινοτήτων μάθησης, που προτάσσει τη δημοκρατία, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό και την αδράνεια.

Το πρόγραμμα του διημέρου εδώ.