Τριάντα δύο εκατομμύρια ευρώ προτίθεται να δώσει το ΤΑΙΠΕΔ σε «συμβούλους» τα επόμενα τέσσερα χρόνια για την επιτάχυνση διαγωνισμών και έργων ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Απόστολου Λυκεσά στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε πρόσκληση για την πρόσληψη δύο συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο. Τα περισσότερα από τα έργα που έχουν ήδη ανατεθεί στο Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις αμοιβές και τα έξοδα ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια για κάθε σύμβουλο. Στην προϋπηρεσία στελεχών ζητείται εμπειρία 20 χρόνων για τον project manager και 10 χρόνων για τα υπόλοιπα στελέχη. Η κλίμακα των μηνιαίων αποδοχών κυμαίνεται από 4.000 μέχρι 6.500 ευρώ, πέφτουν μόνο για τον senior administration assistant (3.400 ευρώ) και τον document controller/administration (2.000 ευρώ).

Τα προαναφερόμενα ποσά είναι στο χέρι διότι υπάρχουν και τα μπόνους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.