6 στους 10 πολίτες με σοβαρή αναπηρία στη χώρα απειλούνται από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με την Πολιτεία να αρνείται έκτακτο βοήθημα Χριστουγέννων, ενώ διπλάσιος καταγράφεται ο κίνδυνος φτώχειας και αποκλεισμού για τους ίδιους σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες.

Όπως επισημαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) στο σχετικό Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης με βάση τα πιο σύγχρονα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, σε βάθος της μνημονιακής δεκαετίας, τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους ήταν από τις πιο σκληρά δοκιμαζόμενες κοινωνικές ομάδες εξαιτίας των οριζόντιων περικοπών. Ως εκ τούτου, η υγειονομική συνθήκη της πανδημίας και οι επακόλουθες επιπτώσεις στην οικονομία «θέτουν εκ νέου στο στόχαστρο τα πλέον ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία» με την Πολιτεία να αδικεί «μια από τις πλέον ευπαθείς ομάδες».

Συγκεκριμένα:

• Το 69,2% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία 25-34 ετών (έναντι του 32% του πληθυσμού χωρίς αναπηρία)

• Το 67,6% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία 35-44 ετών (έναντι του 26,4% του πληθυσμού χωρίς αναπηρία)

• Το 58,6% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία 45-54 ετών (έναντι του 28,6% του πληθυσμού χωρίς αναπηρία)

• Το 50,9% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία 55-64 ετών (έναντι του 32,8% του πληθυσμού χωρίς αναπηρία)

Όσον αφορά στο έκτακτο βοήθημα Χριστουγέννων, φέτος η Πολιτεία «δεν ενίσχυσε οικονομικά τα Χριστούγεννα τα άτομα με αναπηρία, παρά το γεγονός ότι η ΕΣΑμεΑ το αιτήθηκε εγκαίρως». Σημειώνεται πως όπως επεσήμανε λίγες μέρες νωρίτερα, από την πλευρά του, ο ιδρυτής της διαδικτυακής κοινότητας «ο Συνήγορος των ΑμεΑ», Ανδρέας Μπαρδάκης αναδεικνύοντας το ζήτημα, χωρίς κοινωνικό βοήθημα και οικονομική ενίσχυση θα μείνουν για πρώτη φορά φέτος τα Χριστούγεννα τα άτομα με αναπηρίες, ενώ επιπλέον κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αναμένεται να λάβουν μόνο όσοι λαμβάνουν αυτό το επίδομα «και μόνον αυτοί».

Για πρώτη φορά χωρίς κοινωνικό βοήθημα τα άτομα με αναπηρίες φέτος τα Χριστούγεννα

Τέλος, η ΕΣΑμεΑ έχει καταθέσει προτάσεις στη διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για την προστασία του βιοτικού επιπέδου των ατόμων με αναπηρία μεταξύ των οποίων την αναγνώριση του ότι η αναπηρία και η χρόνια πάθηση συνεπάγεται δημιουργία πρόσθετου κόστους διαβίωσης και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέτρων που θα διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δίκαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή φορολογικού συστήματος που να συμφωνεί με την σχετική σύσταση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, που θα συμβάλλουν στην προστασία και την εισοδηματική ενίσχυσή τους.