Οι συνομιλητές: Α. Λίμπερμαν O πορτιέρης που έγινε υπουργός Εξωτερικών. (YouTube)