Ο Α. Ξανθός αναγνώρισε ότι έχουν γίνει σημαντικά θεσμικά βήματα στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια (Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κλπ) και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων δομών (Κέντρα Ημέρας, Ιατρεία άνοιας στα νοσοκομεία, Οικοτροφεία τελικού σταδίου), οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν τομεοποιημένες υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας, πάντα σε διασύνδεση με την ΠΦΥ και τις κοινωνικές δομές των Δήμων (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ).

«Απαιτούνται δημόσιες πολιτικές που συμβάλουν στην αναγνώριση των ειδικών αναγκών των ασθενών με νόσο Altzheimer και άνοια, στο σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών πάνω στις σύγχρονες απόψεις και στην εξειδικευμένη φροντίδα (φαρμακευτική και μη) των ασθενών, στην υποστήριξη των φροντιστών, στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην μείωση των ανισοτήτων που σχετίζονται με αυτή την ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού», τόνισε.

Τέλος, ο Α. Ξανθός τόνισε ότι η φροντίδα για τη νόσο Altzheimer και την άνοια πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για την καθολική κάλυψη υγείας και ότι η αντιμετώπιση ενός τόσο ευαίσθητου και πολυπαραγοντικού προβλήματος προϋποθέτει την ενδυνάμωση του ΕΣΥ και του Κοινωνικού Κράτους, μέσα από τη γενναία επένδυση επιπλέον πόρων (ανθρώπινων και υλικών).