«Υπό την ως άνω ιδιότητά του στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρο το πανελλήνιο ο πρώτος εναγόμενος στις 3-4 Ιουλίου 2021 και στην σελίδα 110 του υπ’αριθμ. 2545 φύλλου της ως άνω εφημερίδας αλλά και στην ιστοσελίδα www.efsyn.gr, δημοσίευσε άρθρο με τίτλο “Το Μαξίμου… πίκρανε τον Μαρινάκη” (και υπέρτιτλο) “Για τις υπό ανέγερση Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική, έργο άνω του 1 δισ. ευρώ”, παραθέτοντας στο κάτω αριστερό τμήμα της σελίδας ευμεγέθη φωτογραφία μου για να καθίσταται εμφανής η στοχοποίησή μου και να επιτείνεται η προσβολή», αναφέρει η αγωγή.

Όπως αναφέρει η efsyn.gr, «ο κ. Μαρινάκης δεν εξηγεί ακόμη ποια είναι η προσβολή και γιατί την επιτείνει η παράθεση της ευμεγέθους φωτογραφίας». Στην αγωγή του ο επιχειρηματίας σημειώνει: «Ολόκληρο το εν λόγω άρθρο και καθ’ όλο το περιεχόμενό του από τον τίτλο αυτού μέχρι και την τελευταία λέξη του κειμένου, σε ότι με αφορά σε σχέση με το θέμα “των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική”, είναι εν γνώση των εναγομένων ψευδέστατα».

«Προκειμένου δε να προσελκύσουν την προσοχή του αναγνώστη, που με πρώτη ματιά θα έβλεπε τις αναγγελίες της πρώτης σελίδας των κρεμασμένων στα περίπτερα εφημερίδων, ανήγγειλαν το άρθρο στην πρώτη σελίδα με τίτλο “Πόλεμος για τα σκουπίδια” και υπότιτλο “Σύννεφα στις σχέσεις Μαξίμου-Μαρινάκη”», συνεχίζει. «Ο πρώτος εναγόμενος επικαλείται ως δήθεν πηγή πληροφόρησης “κύκλους της αγοράς” που ωστόσο αποτελεί απλώς το αναγκαίο πρόσχημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού προσβολής μου με τρόπο ωμό και κυνικό», αναφέρει η επόμενη παράγραφος.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζει τον εαυτό του «θύμα προσβλητικής αρθρογραφίας»: «Σε κάθε περίπτωση, το δημοσίευμα είναι βαρύτατα προσβλητικό διότι με παρουσιάζει ως άνθρωπο των αδιαφανών διεργασιών που εκ λόγω ιδιοτέλειας, έχω εκμανεί διότι δεν εξυπηρετούνται οι φιλοκερδείς επιδιώξεις, κατά παράκαμψη της νομιμότητας».

O κ. Μαρινάκης επιμένει ότι όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα «είναι ψευδέστατα εν γνώσει του αρθρογράφου και δημοσιοποιούνται επί σκοπώ της τιμής και υπόληψής μου» και μέσω αυτών του καταλογίζονται «ιδιοτελείς προσδοκίες κατ’ εκμετάλλευση της δήθεν αμέριστης υποστήριξής μου προς την κυβέρνηση και της ευχέρειας υποβολής και επιβολής όρων των σχετικών διακηρύξεων». Και προσθέτει: «Ουδέποτε ασχολήθηκε με τις προαναφερόμενες δύο διακηρύξεις, ούτε με τους όρους που αυτούς περιέχουν ή μη».

Διαμαρτύρεται, επίσης, διότι το δημοσίευμα τον «απαξιώνει ως άνθρωπο και επιχειρηματία ως κινούμενο υπό την εποπτεία ή και την προστασία άλλου επιχειρηματία». Επίσης διαμαρτύρεται διότι του καταλογίζεται «ότι δήθεν έδωσα μάχη για κάτι το οποίο πλήρως αγνοούσα και ουδόλως με είχε απασχολήσει, δηλαδή για να αποκτήσει προπορεία η ΤΕΡΝΑ και ότι προς επίτευξη αυτής της επιδίωξης είχα αθέμιτες συναλλαγές με συγκεκριμένους υπουργούς και ότι ενοχλήθηκα από τις αντίθετες επιλογές άλλων υπουργών».

Συνεχίζοντας στο ιστορικό της αγωγής, πάντως, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι η «σε βάρος του προσβολή» επιτάθηκε από την αναπαραγωγή από άλλα μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επιτείνεται δε ο δόλος των εναγομένων από την απάντηση που καταγράφουν στο φύλλο της 18/7/2021», αναφέρει.

Η «Εφ.Συν.» στο δημοσίευμά της για την αγωγή του Βαγγέλη Μαρινάκη αναφέρει πως «δημοσίευσε την εξώδικη απάντηση του επιχειρηματία χωρίς όμως ο κ. Μαρινάκης να θεωρήσει το γεγονός της δημοσίευσης της άποψής του ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα να προχωρήσει στην τιμωρητική σε βάρος της εφημερίδας και του συντάκτη αγωγή, με την οποία ζητά ένα υπέρογκο για τα δεδομένα της εποχής, της εφημερίδας, αλλά και του συντάκτη ποσό».