Η αγωνία του τραπεζίτη. Στη Γερμανία κανείς δεν ανησυχεί για την κρίση. Εκτός από αυτούς που καταλαβαίνουν. (Spiegel: http://bit.ly/bEssNc)