Όπως μεταδίδει το Middle East Eye, μια πρόταση της αιγυπτιακής κυβέρνησης για διπλασιασμό του τρέχοντος μεριδίου του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, καθώς η χώρα παρασύρεται από τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Το έγγραφο με τίτλο «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας» που παρουσίασε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα είναι η τελευταία προσπάθεια του Καΐρου να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στο τοπικό επενδυτικό κλίμα και να πείσει τους επενδυτές να ρίξουν δισεκατομμύρια δολάρια στην Αίγυπτο. 

Η κυβέρνηση λέει ότι ο τελικός στόχος της πολιτικής είναι να δει τον ιδιωτικό τομέα να ελέγχει πάνω από το 65 τοις εκατό της οικονομίας, αντί για το 30 τοις εκατό τώρα. 

Περιλαμβάνει δεσμεύσεις της κυβέρνησης να εκχωρήσει τον έλεγχο ορισμένων τομέων της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των επικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας, των ακινήτων και των τομέων των λυμάτων και του πόσιμου νερού.

Η κυβέρνηση θα το κάνει αυτό πουλώντας ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και επιτρέποντας στον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει στη διαχείριση άλλων. Για παράδειγμα, θα επιτραπεί στον ιδιωτικό τομέα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αποχέτευσης για πρώτη φορά. 

Το έγγραφο έρχεται επίσης μπροστά σε επανειλημμένες επικρίσεις για τον αυξανόμενο στρατιωτικό έλεγχο της οικονομίας από τότε που ο πρόεδρος Σίσι ηγήθηκε ενός πραξικοπήματος που τον έφερε στην εξουσία το 2013.

Ο αιγυπτιακός στρατός κατέχει ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας, λειτουργώντας ένα τεράστιο δίκτυο ιδρυμάτων και έργων, από γεωργικές εκτάσεις μέχρι εργοστάσια τροφίμων, εταιρείες μεταλλικού νερού, πτηνοτροφεία, βενζινάδικα και ιχθυοτροφεία. 

Υπάρχει επίσης ανησυχία μεταξύ των πολιτών ότι το νέο έγγραφο θα ανοίξει την πόρτα για μια απρόσκοπτη πώληση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων.

Αυτή η τάση έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται με την κυβέρνηση να πουλά σημαντικά περιουσιακά στοιχεία σε άλλες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών πετροχημικών, τραπεζών και άλλων έργων στην προσπάθειά της να φέρει χρήματα που μπορούν να στηρίξουν τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος. 

Η κυβέρνηση λέει ότι θα προσπαθήσει να διαχειριστεί τα δικά της περιουσιακά στοιχεία με τρόπο που να εξυπηρετεί τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα.