«Η ακραία ακρίβεια και το φορολογικό σύστημα, επηρεάζουν το εισόδημα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών καθώς και την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά συνέπεια η Ελληνική Βουλή οφείλει να ενσκήψει στο αίτημα μας για να συζητηθούν οι προτάσεις μας για τα ζητήματα αυτά και όχι να επιβραδύνει και να αναβάλει τις οφειλόμενες διαδικασίες» αναφέρει, συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Αναλυτικά, η επιστολή:

«Θέμα: Αίτημα για άμεσο προγραμματισμό της συζήτησης στη Βουλή των προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την ακρίβεια και το φορολογικό σύστημα
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε την 1.5.2024 πρόταση νόμου με θέμα “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πάταξη της κερδοσκοπίας” και στις 16.5.2024 πρόταση νόμου με θέμα “Για μία σταθερή, προοδευτική και δίκαιη φορολογία εισοδημάτων φυσικών-νομικών προσώπων και ιδιοκτησίας ακινήτων. Ελάφρυνση των εισφορών με ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των νοικοκυριών και των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, σε πορεία πραγματικής σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου και των όρων του επιχειρείν στα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Σε συνέχεια της κατάθεσης των ως άνω προτάσεων νόμων έχουν συνταχθεί και αποσταλεί αρμοδίως οι εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του άρθρου 75 παρ.1 του Συντάγματος για τα οικονομικά αποτελέσματα των προτεινόμενων ρυθμίσεων στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 85 παρ. 6 του ΚτΒ (οι υπ΄αριθμ. 95/4/2024 και 96/12/2024 εκθέσεις).

Ως εκ τούτου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 84 και 85 του Κανονισμού της Βουλής για την άσκηση του δικαιώματος της νομοθετικής πρωτοβουλίας από την αντιπολίτευση, αυτονόητη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Για το λόγο αυτό σας ζητώ να θέσετε στη Ημερήσια Διάταξη της Διάσκεψης των Προέδρων και να καθορίσετε άμεσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής την παραπομπή για επεξεργασία και εξέταση των προτάσεων νόμου στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές .

Οφείλουμε όλοι και όλες να σεβόμαστε και να τηρούμε απολύτως τις συνταγματικές και κανονιστικές προβλέψεις. Πολλώ δε μάλλον όταν γνωρίζουμε ότι η κοινωνία θέτει έντονα τα ζητήματα αξιοπιστίας της πολιτικής και των θεσμών και δεν μπορεί η ελληνική Βουλή να αποτελεί αρνητικό παράδειγμα.

Η ακραία ακρίβεια και το φορολογικό σύστημα, επηρεάζουν το εισόδημα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών καθώς και την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά συνέπεια η Ελληνική Βουλή οφείλει να ενσκήψει στο αίτημα μας για να συζητηθούν οι προτάσεις μας για τα ζητήματα αυτά και όχι να επιβραδύνει και να αναβάλει τις οφειλόμενες διαδικασίες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε μέτρο που κρίνεται σκόπιμο με σκοπό την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο παραπάνω αίτημα.

Για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΚΟ»