Μέχρι σήμερα (προσωρινός απολογισμός), έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 1.199 κτίρια, με τα παρακάτω αποτελέσματα:

→ Από τις 995 κατοικίες που έχουν ελεγχθεί, οι 772 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες.

→ Από τους 45 επαγγελματικούς χώρους, ακατάλληλοι είναι οι 36.

→ Από τις 85 αυτοψίες σε ιερούς ναούς και δημόσια κτίρια, «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 46

→ Σε άλλα 74 κτίρια (αποθήκες, στάβλους), τα 71 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

→ Έχουν γίνει έλεγχοι σε 18 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 12 κρίθηκαν κατάλληλες προς χρήση και 6 ακατάλληλες.

Επίσης, έγινε αυτοψία και στο Κέντρο Υγείας στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση.