Με πιο αυστηρά κριτήρια ελέγχονται οι ελληνικές τράπεζες στα «τεστ αντοχής». Η αλλαγή έγινε 24 ώρες πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.(Ημερησία: http://bit.ly/cD9Jdh)