Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ ζητά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανάκληση της σχετικής απόφασης για την αδειοδότηση του ύποπτου φυτοφαρμάκου, ενώ τονίζει πως η Ελλάδα θα πρέπει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό-οικολογικό σύλλογο, που αποτελεί μέλος της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Naturefriends International που ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1895, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που άνοιξε τον δρόμο για την κυκλοφορία του ζιζανιοκτόνου με την καρκινογόνα ουσία γλυφοσάτη, παραβιάζει:
 

 
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η χορήγηση άδειας, αρχικά από την ΕΕ και στη συνέχεια από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας που δίνει πενταετή άδεια στην διάθεση του εν λόγω φυτοφαρμάκου, αγνοεί τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Γραφείου Έρευνας για τον καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ψηφίσματα δεκάδων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τις 1,3 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών για την απαγόρευση της καρκινογόνου ουσία γλυφοσάτη, που συγκεντρώθηκαν σε σύντομη σχετική καμπάνια το 2017.
 
Υπενθυμίζεται πως μόλις στις 6 Μαρτίου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε την έγκρισή του στο αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο της Monsanto με την επικίνδυνη χημική ουσία γλυφοσάτη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση του στην Ελλάδα μέχρι και το τέλος του 2023.