Ανακοιvώθηκαν οι προσλήψεις Στάη και Κατρίτση, επιβεβαιώθηκαν και οι συνομιλίες με την Digea