Η βρετανική ταινία (διάρκειας μιας ώρας) περιγράφει τις βάρβαρες συνθήκες εργασίας στις αποθήκες, στις εταιρίες logistics και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.