Συγγραφική ομάδα:
Ορέστης Βέλμαχος
Λαμπρινή Θωμά
Κωνσταντίνος Κίτσος
Κωνσταντίνος Πουλής

Μοντάζ:
Λυδία Παπαδοπούλου