Ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες:
Νίκος Μπόβολος
Κωνσταντίνος Πουλής
Γιάννης Ταυλάς (είναι αυτός στη μέση με το χοντρό μπουζούκι)

Οπερατέρ:
Θάνος Καμήλαλης

Οργάνωση Παραγωγής:
Ζωή Παπαδοπούλου

Ποσπροντάξιο:
Δάφνη Καραγιάννη