Ειδικότερα, στο 12,7% ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δηλαδή άνοδος από το 12,2% του Μαρτίου του 2022, αλλά και από το 12,5% του Φεβρουαρίου.

Η χώρα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανεργία των νέων, καταγράφοντας ποσοστό 36,8% τον Απρίλιο, από 26% τον Μάρτιο, 31,6% τον Φεβρουάριο και 34,4% τον Ιανουάριο, ενώ τον Απρίλιο του 2022 το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 13,9% τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ευρωζώνη, μειωμένο από 14%, γεγονός που καθιστά την ανεργία των νέων στην Ελλάδα είναι πάνω από 2,5 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης