Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. συγκέντρωση στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

Στη Θεσσαλονίκη στις 12 μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση υπογραφή, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, Συλλογικής Σύμβασης. Κατοχύρωση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου για όλους τους διανομείς, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι freelancers, με κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ (με πρόσθετα τις τριετίες, αργίες, επίδομα ανθυγιεινής). Μέτρα υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, να δοθούν άμεσα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που προβλέπονται. Ουσιαστικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους στα γραφεία.