Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση, το golden boy με τον παχυλό μισθό των 360.000 ευρώ το χρόνο, τη βίλα 759 τμ που χτίζει στη Τζια και τα 16 εκατ. ευρώ που αποφάσισε να μοιράσει ως bonus στον εαυτό του και στην υπόλοιπη διοίκηση της ΔΕΗ.

Ενώ την Παρασκευή η ΔΕΗ διέψευδε τα δημοσιεύματα και με ανακοίνωσή της ισχυριζόταν ότι τα χρυσά bonus έχουν «παγώσει» και δεν θα δοθούν όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, η εφημερίδα «Δημοκρατία» φέρνει στο φως το επίσημο έγγραφο προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ΔΕΗ έχει ήδη ασκήσει το «δικαίωμα» αυτό, με συνέπεια να έχουν κατασπαταληθεί έως σήμερα τουλάχιστον τα 6.000.000 ευρώ από τα 16.000.000 ευρώ του εν λόγω προγράμματος, αφού έχουν αγοραστεί πάνω από 700.000 μετοχές με λεφτά της δημόσιας επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΔΕΗ δημοσιοποίησε στις 5 Απριλίου την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της επιχείρησης για την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στη σελίδα 222 για τη Νέα Πολιτική Αποδοχών υπάρχει ρητή αναφορά για τα εξής:

«Στις 4 Ιουνίου 2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μητρικής Εταιρείας ενέκρινε τη νέα Πολιτική Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε., όπου καθορίστηκαν οι νέες αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, καθώς και των αποδοχών των ανώτερων και ανώτατων στελεχών της Εταιρείας.

»Επιπρόσθετα, ορίστηκε για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Διευθύνσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ανώτατο όριο του πρόσθετου κινήτρου (bonus), με τη μορφή ποσοστού επί των τακτικών μικτών αποδοχών τους συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (οικονομικοί, στρατηγικοί/λειτουργικοί στόχοι και στόχοι που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη), καθώς και το πλαίσιο χορήγησής τους.

»Για την περίοδο 2020-2025 αποφασίστηκε η παροχή επιπλέον κινήτρου επιβράβευσης των στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του Ομίλου, με τη μορφή τεσσάρων κυλιόμενων κύκλων προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (equity settled stock awards). Ενώ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους καίριους Δείκτες Αποδοτικότητας, οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με όρους αγοράς (market condition) για κάθε κύκλο προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.

»Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία προέβησαν σε αγορά ιδίων μετοχών βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Συγκεκριμένα, η Μητρική Εταιρεία εντός του Φεβρουαρίου 2022 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 706.238 ίδιες μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 8,541 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1849% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας».

Έτσι, αποδεικνύεται ότι όχι μόνο έχει ενεργοποιηθεί από τη ΔΕΗ και τρέχει κανονικά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, προκειμένου να διατεθούν στα στελέχη της, αλλά και ότι ήδη η επιχείρηση έχει σπαταλήσει από το ταμείο της 6.000.000 ευρώ για αγορά 706.000 μετοχών.

Η «Δημοκρατία» αποκαλύπτει ότι η ΔΕΗ έχει ήδη πραγματοποιήσει 12 συναλλαγές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός του 2022, προκειμένου να αγοράσει αυτές τις 700.000 ίδιες μετοχές αντί 6.000.000 ευρώ.