Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής στο στόχαστρο των ερευνών μπαίνου όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, αλλά και όλοι οι εργολήπτες, συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διαθέτουν τα υψηλόβαθμα στελέχη αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως ακίνητη περιουσία κλπ ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, να ελεγχθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στόχος της έρευνας είναι να ερευνηθούν εξονυχιστικά τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία ώστε άν διαπιστωθεί, από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και άλλα δεδομένα, ακίνητη περιουσία κλπ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν αποτελούν προϊόντα δωροδοκίας και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.