Νερά τρέχουν από τη στέγη εδώ και μέρες που βρέχει στη Θεσσαλονίκη και συλλέγονται σε κάδους σκουπιδιών και πλαστικά μπουκάλια.