Μια δημοσιογραφική προσέγγιση στις “ζημιές” του Θεοχάρη Φιλλιπόπουλου
 

http://bit.ly/h6VF9F