Όπως δήλωσε ο Σέλινγκ, η Ελλάδα έχει κατορθώσει πολλά σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα, αλλά η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα ζητήματα που δεν έχει ακόμα εκπληρώσει.

Όπως υπογράμμισε, αυτή η πρόοδος της Ελλάδας ισχύει προπάντων σε σχέση με την νομοθεσία για την εφαρμογή του προγράμματος και είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι στα δύο πρώτα προγράμματα βοήθειας. Ωστόσο, τόνισε ότι εάν δεν δρομολογηθεί η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, δεν θα μπορέσουν να εκταμιευθούν περαιτέρω πόροι.