9.5.2010: ΔΕΝ ζητούνται σωτήρες. Κάθε πολιτική και οικονομική κρίση γεννά επίδοξους «μεσσίες». Συνήθως δε είναι πιο επικίνδυνοι από την ίδια την κρίση