Για περισσότερες πληροφορίες: www.facebook.com/vivliothikif και twitter.com/#!/vivliothikif.