Ο επικεφαλής αρχαιολόγος, Jorgen Dencker, ανέφερε ότι γίνονται πολύ προσεκτικές κινήσεις προκειμένου να μην υποστεί μεγαλύτερη ζημιά κατά την ανάσυρσή του.  Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακάλυψης είναι ότι στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε υλικό προκειμένου να γίνει στεγανοποίηση, τεχνική που οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πολύ αργότερα.

Η ανακάλυψη του σκαριού έγινε κατά την διάρκεια εργασιών για την αλλαγή υποθαλάσσιων καλωδίων. Οι αρχαιολόγοι τώρα συλλέγουν τα ευρήματα της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να τα ελέγξουν και να βγάλουν κάποια ακόμα συμπεράσματα. Στόχος τους είναι να βρουν περισσότερο οργανικό υλικό, όπως τμήματα ξύλου, κόκκαλα ή ακόμα και κέρατα που είναι πιθανό να έχουν διατηρηθεί κάτω από τη θάλασσα.