Σημαντικό βήμα για την πρόσβαση όλων των κρατούμενων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ πραγματοποιείται με τον νόμο 4985/2022 για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος. Οι κρατούμενοι που δεν είχαν  έως τώρα Α.Μ.ΚΑ ή ΠΑ.Α.Υ.Π.Α. θα μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω του Σωφρονιστικού Καταστήματος που κρατούνται.

Ο νόμος πέρασε στο ΦΕΚ στις 27 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με το Άρθρο 84 προβλέπεται η Χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Κρατουμένου (Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ.) σε ανασφάλιστους κρατούμενους οπότε θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα κάθε κρατούμενος που δε διαθέτει και δεν πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Αίτηση θα γίνεται μέσω του Σωφρονιστικού Καταστήματος στο οποίο κρατείται. Ο αιτών θα μπορεί να λάβει νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κράτησή του. Ωστόσο, ο Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. θα καταργείται αυτόματα με την αποφυλάκιση του κρατουμένου. Σε περίπτωση επαναφυλάκισης κρατουμένου και εφόσον εξακολουθεί να μην διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ενεργοποιείται εκ νέου ο Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. για το χρονικό διάστημα της νέας κράτησής του.

Στην ίδια κατεύθυνση είχε κινηθεί και η έκδοση του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) της υπ’ αρ. 717/28.1.2020 με ΚΥΑ που αφορούσε αιτούντες διεθνούς προστασίας και οι πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου, καθώς και ασυνόδευτους ανήλικους, πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι φέρουν ταυτοποιητικό έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή, υπηκόων τρίτων χωρών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίε. Στόχος ήταν ο  εμβολιασμός, η έκδοση πιστοποιητικού η παραλαβή self tests, η δήλωση του αποτελέσματός του κ.ά.