«Η εφαρμογή του νέου Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, που επιβάλλει πολιτικές αιώνιας λιτότητας στους λαούς της Ευρώπης, θα εκτινάξει ακόμα περισσότερο την ανεργία και τη φτώχεια στις χώρες-μέλη της», εκτιμά ο…