«Ο χρόνος είναι χρήμα για την περίπτωσή μας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις και στις δεσμεύσεις μας. Δεν μπορεί να θέλουμε να είμαστε στο ευρώ…