Ο συγκεκριμένος δείκτης αναπτύχθηκε με σκοπό τη μέτρηση της προόδου της ισότητας των φύλων στην ΕΕ. Η μέτρηση έδειξε πως για ακόμη μία χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης σε ότι αφορά την ισότητα των φύλων.

Η Σουηδία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν ξανά τις καλύτερες επιδόσεις. Η Φινλανδία βρίσκεται στην τέταρτη θέση αφού ξεπέρασε τη Γαλλία, η οποία πέφτει στην πέμπτη θέση.