Κατά την 3η ημέρα αποκλεισμού του χωριού, κάτοικοι απεγκλωβίζουν υπερήλικη. Πήραν με βάρκες μόνο κάποιους με προβλήματα υγείας, οι υπόλοιποι χωρίς νερό χωρίς φαγητό χωρίς ρεύμα.