Έπειτα από 11 μήνες πανδημίας και με τα αιτήματα των υγειονομικών να μη βρίσκουν αντίκρησμα προς την κυβέρνηση, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, ανέφερε πως εξετάζεται από το υπουργείο Εργασίας το ενδεχόμενο να αναγνωριστεί ως εργατικό ατύχημα ο θάνατος από κορονοϊό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και θα άφορα αμιγώς τον υγειονομικό χώρο.

Ωστόσο, σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Π. Τσακλόγλου ήταν ακόμα πιο αποκαλυπτικός για το δίκαιο αίτημα της ένταξης των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο υφυπουργός, προφασιζόμενος δημοσιονομικές δυσκολίες και το υψηλό κόστος μίας τέτοιας απόφασης, επιχείρησε να διχάσει τους εργαζόμενους.

«Το ζήτημα της ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάζεται ολιστικά» είπε αρχικά, αναγνωρίζοντας λίγο αργότερα πως «το αίτημα των υγειονομικών για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα είναι ένα διαρκές αίτημα τα τελευταία χρόνια και έρχεται τώρα στην επιφάνεια με αφορμή την πανδημία που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης».

«Όντως τα υγειονομικά επαγγέλματα είναι από τη φύση τους δύσκολα και οι ασχολούμενοι με αυτά εκτίθενται σε βαρύτερους κινδύνους από άλλους εργαζομένους. Η έκθεση του υγειονομικού προσωπικού φυσικά δεν είναι η ίδια για όλες τις επιμέρους ειδικότητες, ούτε για όλους τους χώρους εργασίας» δεν δίστασε να σημειώσει, δημιουργώντας έτσι εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, ή καλύτερα, αιτήματα δύο ταχυτήτων. Ωστόσο, και πάλι, δεν σταμάτησε εκεί.

«Τρίτον, μια επιπλέον διάσταση του ζητήματος είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και αυτή τη διάσταση θα πρέπει πάντοτε να τη λαμβάνουμε υπόψη για να αποφύγουμε κακές πρακτικές του παρελθόντος. Το Υπουργείο μας και τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας εξετάζουν και αυτή τη διάσταση, ως μέρος του όλου ζητήματος της ένταξης των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, ειδικά με δεδομένες τις δριμύτατες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας» έσπευσε να συμπληρώσει, αποτυπώνοντας τις «δυσκολίες» για μία τέτοια απόφαση, και δίνοντας στη συνέχεια, ακόμα μεγαλύτερη εικόνα της αρνητικής διάθεσης της κυβέρνησης απέναντι στο εν λόγω αίτημα των υγειονομικών εργαζόμενων.

«Τέταρτον, απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν εξετάζονται τέτοιου είδους αιτήματα και για έναν ακόμα λόγο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την οργάνωση και τη στελεχιακή επάρκεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες θα πρέπει όχι μόνο να μην διαταραχθούν από την δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης αλλά να βελτιωθούν συνολικά και ριζικά, αν θέλουμε να προετοιμαζόμαστε για τις υγειονομικές προκλήσεις της επόμενης εικοσαετίας. Πολύ περισσότερο, αυτό ισχύει για τη δεδομένη συγκυρία των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της πανδημίας του COVID-19» συμπλήρωσε με νόημα.