Η INTRALOT υποστηρίζει ότι με τις διαδικασίες αυτές παραβιάστηκαν το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της μυστικότητας.
 
Υποστηρίζει ότι παρατύπως κηρύχθηκε άγονη η αρχική διαδικασία με την προσφορά της 5.250.000 ευρώ γιατί φαίνεται ότι ματαιώθηκε όχι μόνο γιατί κρίθηκε μη ικανοποιητική αλλά επειδή υπήρξε εκτός διαδικασιών δέσμευση της ένωσης εταιρειών ΟΠΑΠ για προσφορά τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ.
 
Κάνει επίσης λόγο για παραβίαση της αρχής της μυστικότητας των προσφορών μς τη δημοσιοποίηση του τιμήματος των 40 εκατ. ευρώ γεγονός που έπρεπε να οδηγήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής κάτι που δεν έγινε αφού το ΤΑΙΠΕΔ επέδειξε ανοχή έδωσε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στην ΟΠΑΠ κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης διακρατώντας και την εγγυητική επιστολή.