Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Δίκης της Χρυσής Αυγής Golden Dawn Watch, η έδρα ανέφερε πως «η πλήρης αδιαφορία τους για τις συνέπειες των πράξεων τους, οι εν ψυχρώ επιθέσεις με μόνο κριτήριο την διαφορετική ιδεολογία, το ιδεολογικό μίσος προς τον πολιτικό αντίπαλο καταμαρτυρούν άτομα ιδιαίτερα επικίνδυνα, χωρίς καθόλου ηθικούς φραγμούς με απαθή και αδιάφορη στάση απέναντι στο αγαθό της ζωής που επιδιώκουν να προκαλούν φόβο και συνέχονται από αίσθημα τυφλής υπακοής στην ναζιστική ιδεολογία που είναι το κίνητρο των πράξεων τους».

Σε ότι αφορά το επιχείρημα ότι οι καταδικασμένοι Η. Κασιδιάρης και Γ. Λαγός έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική και πολιτική ζημιά η εισαγγελέας ανέφερε: «Όσα άλλα θέματα ανέφερε ο κατηγορούμενος Η. Κασιδιάρης αφορούν την ουσία της υπόθεσης και δεν μπορούν να κριθούν [στο πλαίσιο του αιτήματος αναστολής] από το δικαστήριο αυτό. Το κριτήριο του υπέρμετρου πρέπει να συνδυάζεται με το ανεπανόρθωτο, δεν συνιστά υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν οικονομική και επαγγελματική απαξίωση. Τούτο είναι πρόβλημα κοινό για πολλές περιπτώσεις κρατουμένων, ούτε το γεγονός ότι δυσχεραίνεται η πολιτική φιλοδοξία για πολιτική καριέρα[…] Ο ισχυρισμός ότι θα εξέλθουν των φυλακών λόγω δικονομικών διατάξεων [συνιστά την απόρριψη των αιτημάτων του».

Σε ότι αφορά τα ιατρικά προβλήματα του οικογενειακού κύκλου του Η. Κασιδιάρη, η εισαγγελέας σημείωσε επίσης: «Όσο αφορά τα προβλήματα υγείας συγγενών του Ηλία Κασιδιάρη μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή. Προτείνω την απόρριψη των αιτημάτων»