Έναρξη: 11:33
Παρόντες κατηγορούμενοι: Δημόπουλος, Χορταριάς, Ρουσάκος, Αλεξανδρής, Σεφέρης, Τσομπάνης.
Πρ: Ξεκινάμε με τα αναγνωστέα.
[Η συνήγορος Βαρελά προσκομίζει εικόνες από την έκθεση της ΔΕΕ με στιγμιότυπα από τα βίντεο όπου εκτιμάται πως φαίνεται μαχαίρι]
[Η πρόεδρος αναγιγνώσκει αποσπάσματα της έκθεσης της ΔΕΕ]
Βαρελά: Σας προσκομίζω και το πιστό αντίγραφο από plexiglass για να το δείτε και για να έχουν όλοι εικόνα, και οι ένορκοι, για τι μέγεθος μιλάμε. Γιατί και ο κ. Τ. [μάρτυρας] μίλησε γι΄αυτό και είπε ότι πρόκειται για ένα γυαλάκι, αλλά είναι ένα γυαλί 30 εκ. Σας έχω καταθέσει και στιγμιότυπα που προκύπτει…
Πρ: Αν το έχετε καταθέσει ας μην το ξαναδούμε.
Βαρ: Οι ηθικές αμοιβές για τις οποίες μιλήσαμε. Σε συνέχεια είναι μια βεβαίωση υποστήριξης του προγράμματος αναδοχών του κυρίου Αλεξανδρή, που πληρώνει κάθε μήνα το ποσό των 40 ευρώ για ένα παιδάκι στη Ζάμπια, αυτό για τα ρατσιστικά κίνητρα που έχουν αναφερθεί.
Πρ: [Διαβάζει] «… βεβαιώνουμε ότι υποστηρίζει το έργο μας από το 2011…».
Βαρ: Εν μέσω κρίσης λοιπόν. Ο αστυνομικός που εργάζεται στη Frontex που λέει ότι δεν υπήρχε καμία υπέρβαση στη βία, οι αστυνομικοί έδρασαν με τα ηπιότερα μέσα και παρακαλώ να εξεταστεί…
Πρ: Θα έρθει ως μάρτυρας εδώ;
Βαρ: Είναι στη Frontex, είναι στο εξωτερικό, διαφορετικά θα τον είχαμε καλέσει.
Πρ: [Διαβάζει] «Εξετασθείς την 5η Δεκεμβρίου 2018 ο αστυνομικός Αντωνιάδης Ιωάννης του Γεωργίου, στο ερώτημα αν τηρήθηκαν οι κανόνες και υποχρεώσεις […] και αν εξασφάλισε το μέγιστο αποτέλεσμα της αδρανοποίησης […] που να διαφυλάττει και τη σωματική υγεία του συλληφθέντα είπε τα εξής: Είμαι αστυν. Β’ και υπηρετώ στην Άμεση δράση, επίσης είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Από τα βίντεο που είδα, οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο μετά από κλήση […] σκοπό είχαν να τον αποκλείσουν και να τον δεσμεύσουν […] συνεπώς ως προς το κομμάτι που είδα, οι αστυνομικοί συμμορφώθηκαν με την κλίμακα ως προς τη δέσμευση. Η τεχνική χειροπέδησης ήταν σωστή […] Ένας τρίτος αστυνομικός κρατάει της χειροπέδες και ένας τέταρτος τραβάει τα πόδια του. Άλλωσε η ομάδα ΔΙΑΣ αποτελείται από 4 άτομα που της δίνει υπεροχή σε μάχες, όπως σώμα με σώμα, και δεδομένων των επικρατουσών συνθηκών, δεν υπήρχε η δυνατότητα σωματικής εκτίμησης του συλληφθέντος […] Όσο για την εκπαίδευση, οι ομάδες ΔΙΑΣ και Ζ η εκπαίδευση αυτή γίνεται 6 ημέρες το χρόνο».
Πρ: Θα μας βγάλετε αυτό φωτοτυπία και την πρώτη σελίδα να φαίνεται από πού βγαίνει.
Βαρελά: Σας προσκομίζω το Προεδρικό Διάταγμα και θα ήθελα να αναγνωστεί από το Προεδρικό Διάταγμα το άρ. 107, 119 και 120 και τι προβλέπεται σε συλλήψεις. Είναι το ΠΔ που επικαλέστηκε και η πολ. αγωγή.
Πρ: [Διαβάζει] 107, «η σύλληψη επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, […] για τα εγκλήματα επ’ αυτοφώρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ και άλλων ποινικών νόμων». Άρ. 119 «κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύλληψη. Εξακριβώνεται η ταυτότητα του συλληφθέντα, αμέσως μετά γίνεται σωματική έρευνα για κατάσχεση όπλων ή άλλων αντικειμένων, όταν υπάρχει υπόνοια φυγής δεσμεύεται με χειροπέδες για την αποφυγή απόδρασης». Άρ. 120, «υποχρεώσεις αστυνομικών κατά τη σύλληψη. Οφείλουν να του συμπεριφέρονται με προσήνεια να μη μεταχειρίζονται χωρίς ανάγκη βία».
Βαρ: Επειδή το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται και στις διατάξεις του ΠΚ, και θα ήθελα να αναγνωστεί το 275 που προβλέπει πότε πρέπει να γίνεται σύλληψη και χειροπέδηση. Αυτό για τους ενορκους. Τα υπόλοιπα είναι το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο σχολών ΕΛ.ΑΣ. σας έχω γράψει ακριβώς τις σελίδες σχετικά.
Πρ: Χρήση ελεγχόμενης δύναμης; πείτε μου λίγο τι είναι αυτό.
Βαρ: Αυτό είναι το πρόσφατο εγχειρίδιο που διδάσκεται στην αστυνομία.
Σύνεδρος εκ δεξιών: Αυτά που έχετε σημειώσει; Έχω υπογραμμίσει κάποια στη σελίδα 19, είναι η χρήση ελεγχόμενης δύναμης για το αν τυχόν υπάρχει υπέρβαση ή όχι.
Σύνεδρος (εκ δεξιών) αναγιγνώσκει: «[…] οι συμπεριφορές των υπόπτων μπορεί να είναι απόλυτη συμμόρφωση, παθητική ή αμυντική αντίσταση, ενεργητική, έντονη κινητικότητα […]»
Βαρ: Είναι ένας πίνακας αυτό που βλέπουμε και δείχνει ακριβώς ποιο επίπεδο δύναμης…
Πρ: Ναι, το διαβάζουμε.
Βαρ: Ναι αλλά όσο αυξάνεται η αντίσταση του υπόπτου τόσο αυξάνεται και το επίπεδο δύναμης.
Σύνεδρος (εκ δεξιών) αναγιγνώσκει από εγχειρίδιο: «[…] τα μέσα είναι παρουσία, διάλογος, έλεγχος με άδεια χέρια…»
Βαρ: [Παρεμβαίνει] Αυτά είναι τα μέσα που έχει ο αστυνομικός διαθέσιμα εκ του νόμου, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, το όπλο του…
Πρ: Αφήστε όμως να διαβάσουμε, μη διακόπτετε την ανάγνωση.
Βαρ: Ναι, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι μπορεί να κάνει χρήση με πυροβόλο όπλο ή χημικές ουσίες. Δεν ξαναδιακόπτω.
Σύνεδρος εκ δεξιών: [Διαβάζει] «Η χρήση της δύναμης εξαρτάται από το μέσο της άσκησης που θα χρησιμοποιήσεις…»
Βαρ: Υπήρχε έλεγχος με άδεια χέρια στην προκειμένη, το λέω προς επεξήγηση.
Πρ: Θα τα δούμε και μετά
Σύνεδρος (εκ δεξιών): Μετά έχετε υπογραμμίσει για συνεργάσιμα ή μη συνεργάσιμα άτομα [διαβάζει]: «Τα μη συνεργάσιμα άτομα μπορούν να καταταχθούν σε 3 κατηγορίες» και έχετε σημειώσει από αυτά για τα άτομα που επιτίθενται, «αντικείμενα από τα άτομα που μπορεί να χρησιμοποιθούν και να είναι θανάσιμα, όπως μαχαίρια, πυροβόλα όπλα..» […] Και τα νοητικά διαταραγμένα έχετε σημειώσει.
Βαρ: Έχω σημειώσει και στη σελ. 48 για τα μη συνεργάσιμα άτομα, 49, τα άτομα που επιτίθενται.
Σύνεδρος: Μετά έχετε σημειώσει τις λαβές ακινητοποίησης, κάποιες εικόνες που φαίνεται πως χειροπεδείται κάποιος που είναι στο έδαφος και το 11ο κεφάλαιο, σε ποια σημεία γίνεται χρήση αστυνομικής ράβδου.
Βαρ: Σε αυτά επιτρέπεται η χρήση ράβδου, πολλώ δε μάλλον με λαβές, […] μετά η χρήση χειροπέδων στο κεφάλαιο 12.
Σύν: Ναι, [διαβάζει] «κάθε αστυνομικός προτού προβεί σε σύλληψη θα πρέπει να εφαρμόσει τις εξής διατάξεις: […] οφείλει να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια σε κάθε άτομο που συλλαμβάνεται […]»
Βαρ: Στη σελίδα 147 παίζει ρόλο να διαβάσουμε ποιοι είναι οι τρόπο χειροπέδησης.
Σύν: [Διαβάζει] Χειροπέδηση σε όρθια θέση, σε πρηνηδόν θέση.
Βαρ: Πάμε στη χειροπέδηση σε πρηνηδόν θέση.
Σύν: Αυτό δεν μπορεί να διαβαστεί έτσι. Πρέπει να διαβαστεί ολόκληρο για να καταλάβει κάποιος τι εννοεί.
Βαρ: Χειροπέδηση σε πρηνηδόν θέση.
Συν: [Διαβάζει] «Αν κατά την προσέγγιση του υπόπτου θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνος, τον αιφνιδιάζουμε και τον αναγκάζουμε σε πρηνηδόν θέση, με το κεφάλι σε αντίθετη από εμάς θέση, δίνοντας εντολή να φέρει πίσω το αριστερό χέρι […]».
Βαρ: Στη σελίδα 185 υπάρχει κάποια φωτογραφία που φαίνεται ότι είναι 2 άτομα που προβαίνουν στη σύλληψη του συλληφθέντα. Σας τα έχω γράψει αναλυτικά, στη σελ. 220 επίσης στο 14ο κεφάλαιο….
Συν: Κάποιες εικόνες έχετε σημειώσει πάλι για το πως γίνεται η σύλληψη και χειροπέδηση.
Βαρ: Στη 227, αντιμετώπιση κακοποιού οπλισμένου με μαχαίρι, τον τίτλο μόνο.
Συν: Ο τίτλος είναι: «αντιμετώπιση κακοποιού οπλισμένου με μαχαίρι». Δεν μπορεί να διαβαστεί έτσι.
Φίλος: Αυτό με τον κακοποιό οπλισμένο με μαχαίρι θα θέλαμε να διαβαστεί, γιατί δεν είναι δικό μας αναγνωστέο για να λάβουμε και εμείς γνώση.
Βαρ: Να σας πω μόνο ότι αναφέρονται ιστορικά γεγονότα εκεί από την παλαιολιθική εποχή. Μην τα διαβάσουμε όλα.
Σύνεδρος: [διαβάζει] «χρονολογείται από την παλαιολιθική εποχή, με μορφή ξιφολόγχης, ο άνθρωπος το επινόησε για να σκοτώνει τα θηράματά του, […] μετά τα κρούσματα […] που έγινε με την απειλή μαχαιριών, καθιερώθηκε ότι εφαρμόζονται πιο αυστηροί έλεγχοι στις αερομεταφορές […] τα είδη και τύποι μαχαιριών χρησιμοποιήθηκαν από αρχαιοτάτων χρονων […] ενδεικτικά αναφέρουμε τα μαχαίρια: λάμες, στιλέτα, χαρτκόπτες και εκατοντάδες άλλα είδη […] σε ιεράρχηση είναι 3ο στη σειρά, μετά τη χειροβομβίδα και το πυροβόλο όπλο, πρώτο όμως στην εγκληματολογική περιπτωσιολογία, μπορεί να κρυβεται επιμελώς, χρησιμοποιείται με τέχνη και ευκολία […] η αντιμετώπισή του απαιτεί ταχύτητα αλλά και ρίσκο, υπενθυμίζουμε τον θάνατο 4 συναδέλφων στα μέσα της δεκαετίας του ’70, έχασαν τη ζωή τους γιατί υποτίμησαν το μαχαίρι […]» μετά λέει «προσέγγιση υπόπτου οπλισμένοι με μαχαίρι».
Παπαρρούσου: [παρεμβαίνει] Συγγνώμη, οι αστυνομικοί προσέγγισαν κάποιον που είχε μαχαίρι;
Πρ: Αφού θέλετε να αναγνωστεί ας αναγνωστεί.
Βαρελά: Υπάρχει εναλλαγή όπλων μαχαίρι και μετά γυαλί.
Πρ: Δεν θα με διακόπτετε όμως. Αν θέλω να το διαβάσω, θα το διαβάσω.
Πρ: [Αναγιγνώσκει] «Έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε στη σωστή απόσταση, διατάζοντάς τον να ρίξει το μαχαίρι σε ασφαλή απόσταση […] περίπτωση β’: όταν ο οπλισμένος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση […] τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση […] εάν δεν έχουμε δει προτεταμένο το όπλο μας, για να το πετύχουμε πρέπει το άνοιγμα μας από τον αντίπαλο να υπερβαίνει τα 6 μέτρα […] διαφορετικά, υπάρχει η εφαρμογή ενδεδειγμένης τεχνικής αφοπλισμού, με δεδομένο ότι τα αιχμηρά αντικείμενα είναι όπλα που κρύβονται ακόμα και στις σόλες, μπορείτε να αντιδράσετε εξίσου ταχύτατα με τον κακοποιό […] και να επιτύχετε την σύλληψη του».
Πρ: Οι συνήθεις τρόποι που οι κακοποιοί χρησιμοποιούν τα μαχαίρια μας ενδιαφέρει;
Φιλος: Μόνο το συμπέρασμα.
Πρ: Κάτι άλλο; [διαβάζει] «Αυθαιρεσία και τα λάθη κατά τον έλεγχο: Στην αυθαρεισία περιλαμβάνονται, βίαιη και εξευτελιστική προσέγγιση γδάρσιμο μαλλιών ή σύρσιμο στο έδαφος, χτυπήματα με τα χέρια και τα πόδια, ενώ ο πολίτης δεν προβάλλει αντίσταση […] πέραν αυτών είναι απαραίτητο να τονίσουμε τη συνάφεια μεταξύ αστυνομικής ενέργειας και ποινικών διατάξεων».
Βαρ: Να αναγνώσουμε και τα σημεία που απαγορεύονται.
Πρ: [Διαβάζει] «Σημεία του ανθρώπινου σώματος […] πρόσωπο, μάτια, αυχένας, λαιμός, καρωτίδα, αρτηρίες […]»
«Β’. Η χρήση αστυνομικής ράβδου ανάστροφα με τη χειρολαβή απαγορεύεται, στο μέτωπο, λαιμό, αυχένα, στομάχι, σπλήνα, ήπαρ» αυτά απαγορεύονται.
Βαρ: Την ιατροδικαστική που έχουν αποτυπωθεί τα 23 ευρήματα, υπάρχει αλλά επειδή έχω αναφερθεί 2-3 φορές σε έναν συλλογισμό, θα ήθελα να διαβάσουμε ακριβώς.
Πρ: Το α’ σκέλος;
Βαρ: Αυτά που αποτυπώνονται στη νεκροψία και δεν έχουν σχέση με τις ενέργειες των αστυνομικών και μάλιστα φαίνεται, το 1-16 αφορούν την κεφαλή. Θα τα δείτε ποια αφορούν άλλα τμήματα από τα 24 ευρήματα.
Πρ: [Αναγιγνώσκει ιατροδικαστική Καλόγρηα-Μαριαννού] «[…] παρατηρούνται τραύμα υπό γωνία φερόμενο κατά τη δεξιά μετωπιαία χώρα […] εκδορά και πλαστική εκχύμωση του άνω βλεφάρου […] δύο πλατιές εκδορές […] 14 εκδορά κατά τη δεξιά πλάγια τραχηλική χώρα, […]»
Βαρ: 1 έως 16 αφορούν την κεφαλή, αυτό θέλω να τονίσω.
Πρ: [διαβάζει] «17, πολλαπλές διάσπαρτες γραμμοειδείς εκδορές […] 20, πολλαπλά βαθιά τραύματα δεξιάς άκρας χειρός…»
Βαρ: Τα 17, 18, 20 είναι τραυματα από τμήμα ή άλλο, δηλαδή από γυαλί.
Πρ: [διαβάζει] «22, μικροεκδορά δεξιάς κνήμης και μικροεκδορά…»
Βαρ: Το 21 αφορά πάλι τμήμα υάλου αλλά τα άλλα που αφορύν στο αριστερό γόνατο και στην κνήμη είναι αυτά που μπορεί να συνδέονται με τη δράση των αστυνομικών, αλλά που μπορεί να έχουν προέλθει από το έδαφος κατά την έξοδό του στον υαλοπίνακα. Μετά έχουμε διαβάσει την ιατροδικαστική του Ανδρέου, είναι ο τεχνικός συμβουλος των αστυνομικών, αν θέλετε να διαβάσουμε μόνο το συμπέρασμα.
Πρ: [Διαβάζει] «5-12-18, για τη σύνταξη της γνωμοδότησης συμπεριλήφθηκαν όλα τα στοιχεία, όπως οι ιατροδικαστικές και οι καταθέσεις. Ουδεμία συνάφεια προκύπτει μεταξύ των χειρισμών των αστυνομικών οργάνων με το θάνατό του από τα 24 ευρήματα. Ουδεμία κάκωση προκύπτει και οι όποιοι παράγοντες του δυσάρεστου αποτελέσματος, έγιναν όταν τα άτομα δεν ήταν καν παρόντα στον χώρο».
Βαρ: Θα ήθελα να διαβαστεί μια πρόταση από την εξέταση του Ν. Κωστόπουλου από τον ανακριτή.
Παπαρ: Έχει καταθέσει εδώ, με βάση την αρχή του εγγύτερου αποδεικτικού μέσου, σημασία και αυθεντικότητα έχει η κατάθεση που έχει δώσει ενώπιον του δικαστηρίου.
Βαρ: Κα. πρόεδρε, πρόκειται για την πηγαία κατάθεση που ήταν αυθόρμητη και αληθινή.
Εισ: Αν υπήρχαν αντιφάσεις θα έπρεπε να αναφερθούν κατά την εξέταση του μάρτυρα εδώ, γι’ αυτό έχουμε και την ακροαματική διαδικασία.
Βαρ: Μια πρόταση θέλω να διαβαστεί.
[Η έδρα συσκέπτεται]
Πρ: Έχει εξεταστεί ο μάρτυρας, να μην αναγνωστεί.
Βαρ: Το υπ. αριθμόν 139 παραπεμπτικό, ποιες ακριβώς είναι οι δράσεις των αστυνομικών…
Πρ: Το έχουμε αναγνώσει.
Βαρ: Και αυτό που εξακολουθεί να διδάσκεται και θα ήθελα να αναγνωστούν, είναι από το κεφάλαιο 8, «χρήση χειροπέδων η 153, σ. 158 που αφορά τις χειροπέδες μιας χρήσης, και από το κεφάλαιο 11, οι σ. 202 και 208.
Πρ: Είναι το ίδιο εγχειρίδιο αλλά;
Βαρ: Είναι το μεταγενέστερο.
Πρ: [Διαβάζει] «Είναι η ασφαλέστερη τεχνική πρηνηδόν στο έδαφος […] η λήψη μέτρων αυτοπροστασίας απέναντι σε επικίνδυνα άτομα δεν θα έπρεπε […] ίσως κάποιο άτομο αρνηθεί, τότε προειδοποίησε τον ότι θα χρησιμοποιήσεις το όπλο σου […] όταν φτάσεις πίσω και δεξιά στα 2-3 μέτρα, βγάλε τις χειροπέδες, πλησίασε τη δεξιά παλάμη προσέχοντας να μην πλησιάσεις τα πόδια σου για να μην σε πιάσει […] αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, τραβήξου γρήγορα πίσω και πιάνοντας την αστυνομική ράβδο […] τοποθέτησε το αριστερό σου γόνατο στο έδαφος […] ταυτόχρονα τοποθέτησε το πόδι σου στην πλάτη αλλά όχι κοντά στον αυχένα. Χειροπέδηση με χειροπέδες μια χρήστης… είναι ιδανικές και καλό είναι να υπάρχουν, φρόντισε να έχεις μαζί σου και κόφτη για να τις κόψεις, προσπάθησε να ηρεμήσεις τον συλλαμβανόμενο, και να γκρεμίσεις το τείχος που μπορεί να έχει δημιουργηθεί […] Δείχνοντας τον επαγγελματισμό σου μίλησε του με ήρεμο τρόπο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να του ασκείς οποιαδήποτε χρήση βίας, γιατί αυτό είναι άνανδρο και […] σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψεις σε συνάδελφο σου να χειροδικήσει εναντίον του.
Πρ: «Αν δεχτείς επίθεση με μαχαίρι…» [αναγιγνώσκει από εγχειρίδιο]
Βαρ: Δίνεται η δυνατότητα να πυροβολήσει με όπλο αν δεχτεί επίθεση με μαχαίρι
Παπαρ: Δέχτηκε εδώ κανένας επίθεση με μαχαίρι;
[Ένταση]
Βαρ: Ναι, φυσικά και δέχτηκαν, με το γυαλί.
Πρ: 202 σελίδα, [διαβάζει] «ο αστυνομικός μάλλον δεν θα προλάβει να βγάλει το όπλο του και να ρίξει πριν ο επιτιθέμενος βρεθεί σε συγκεκριμένη απόσταση. Λάβε, επίσης, υπόψιν ότι ένας επιτιθεμενος μπορεί να διανύσει μια απόσταση 6 μέτρων σε 1 δευτερόλεπτο, δηλαδή πολύ πριν προλάβει να αντιδράσει […] Λάβε επίσης υπόψιν ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν δεχτεί πυροβολισμό στην καρδιά και είχαν αρκετό οξυγόνο στον εγκέφαλό τους ώστε να αντιδράσουν […]»
Βαρ: Και τα τάι-ραπ να σας δείξω.
Πρ: Ε, όλοι ξέρουμε πλέον τι είναι!
Εισ: Να προχωρήσουμε στον σχολιασμό;
Βαρ: [Παρεμβαίνει] Να πω μόνο ότι αρνούμαστε τις κατηγορίες. Δεν υπήρχε δόλος για σωματικές βλάβες και όλα όσα αναφέρουμε αποδεικνύονται από τις καταθέσεις μαρτύρων. Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά από κάθε μάρτυρα και τι έχει δηλώσει. Όχι αυτοί που ήρθαν εδώ και μας είπαν την άποψη τους. Οι αστυνομικοί όφειλαν να συλλάβουν τον δράστη αυτόφωρων κακουργημάτων. Υπάρχει μια ενεργητική επίθεση μέσα στο κατάστημα και κατέληξε σε παθητική αντίσταση. Όφειλαν να προστατεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 20 ΠΚ τα έννομα αγαθά.
Εισ: Πάμε στον σχολιασμό.
[Σχολιασμός των αναγνωστέων]
Παπαρρούσου: Εδώ έχουμε μια επανάληψη της άποψης ότι αυτή η δίκη είναι «η δίκη των ιατροδικαστών». Υπάρχει η δίκη των κακουργηματικών πράξεων που οδήγησαν στο βίαιο θάνατο του Κωστόπουλου. Αυτή είναι η δίκη. Αναπτύχθηκε πάλι αυτό το παράδοξο ότι έπασχε από κάποιο νόσημα και τυχαία βρέθηκε και πέθανε εκεί. Είναι μια παραδοξολογία. Ο κατηγορούμενος μπορεί να πει ό,τι θέλει στα πλαίσια που του παρέχει η ποινική δικονομία και κρίνεται βάσει αυτών και όχι βάσει δημοσιευμάτων από το ίντερνετ. Αν θέλετε μπορώ να τα εξετάσω, αλλά εμπεριέχει τόσες αντιφάσεις, μία πεθαίνει εκεί, μία είναι ο επικίνδυνος εκγληματίας που διαπράττει αυτόφωρα αδικήματα και η συμπεριφορά του είναι τέτοια που δεν μπορεί να τον κάνει κανείς καλά. Από την υπεράσπιση Χορταριά δεχτήκαμε μια επίθεση στην οποία επιλέγω να μη σταθώ αν και έχω την εντολή της οικογένειας να το κάνω. Δημοσιεύματα από τον «Στόχο» που αφορούν τον Κωστόπουλο, δημοσιεύματα που αφορούν εμένα και τη συνάδελφό μου, δημοσιεύματα για τη Διεθνή Αμνηστία, όλα ακραία δυσφημιστικά. Σας είχα πει ότι θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της τεχνητής έντασης για να μην ασχοληθούμε με την ουσία της δίκης. Είναι επιθέσεις που δεν αρμόζουν σε δικαστήρια όπως το δικό σας. Έχετε να ερευνήσετε συγκεκριμένα αδικήματα εδώ. Τώρα, για τα έγγραφα που προσκόμισε η πλευρά των αστυνομικών έχουμε μια ένορκη αναφορά στην κατάθεση του Αντωνιάδη. Συγκαταλέγεται η κατάθεση του Αντωνιάδη και η πρότασή του ότι πρέπει να τιμωρηθούν με απόταξη και η απόφαση μετά από τόσο καιρό δεν έχει παρθεί. Ο κ. Αντωνιάδης δεν λέει ότι έχει διαπραχθεί αντίσταση και λέει ότι οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν τη σωματική κατάσταση του Κωστόπουλου γιατί είχαν, λέει, ελάχιστο χρόνο και δεν είχαν χρόνο να εκτιμήσουν. Λέει, λοιπόν, ότι δεν ήταν επαρκής ο χρόνος. Ήταν επαρκής ο χρόνος, όμως, και ήταν εμφανές και από τους ενδείκτες. Το κεφάλι του ήταν δεμένο και αιμορραγούσε. Έπεσε κάτω και δεν ξανασηκώθηκε. Στο πόρισμα αυτό έχει συμπεριληφθεί ότι επειδή ήταν αδρανοποιημένος, αιμόφυρτος δεν έπρεπε να του συμπεριφερθούν με αυτό τον τρόπο. Το Π.Δ. που επικαλεστήκαμε κι εμείς, περιλαμβάνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή στην περίπτωση της σύλληψης του Κωστόπουλου, υπήρχε δυνατότητα οι αστυνομικοί να πράξουν διαφορετικά και όχι κάνοντας ασκήσεις πάνω στο εγχειρίδιο αυτοάμυνας. Εδώ είχαμε έναν άνθρωπο αιμόφυρτο και ακόμη και το εγχειρίδιο λέει «εξέτασε, δες ποιον έχεις απέναντι σου΄΄. Εδώ δεν ήταν τίποτα αναγκαίο απ’ όλα αυτά, αλλά έγιναν. Όταν διαβάζουμε την ιατροδικαστική για να ξεχωρίσουμε τα χτυπήματα, ενώ εκείνος πεθαίνει εκείνη την ώρα και κανένας δεν σκύβει για να το αντιληφθεί, ο άνθρωπος αυτός νιώθει πόνο, φόβο, ανασφάλεια.
Και εδώ λένε ότι ο πόνος δεν αναφέρεται πουθενά. Αυτό όμως είναι κοινή λογική, το τι μπορεί να αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Ύστερα, τα τάι-ραπ, μας είπε η υπεράσπιση ότι χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση, υπάρχει και το κοπίδι για να τα κόψουν. Εδώ δεν έγινε αυτό και γι’ αυτό δεν έγινε καμία προσπάθεια ανάνηψης. Τώρα, αυτά που διαβάσαμε για τον κακοποιό με τον μαχαίρι, τι να πούμε, δεν υπήρχε καμία επίθεση με μαχαίρι. Η αναφορά στην ιατροδικαστική του Ανδρέου, δεν την καταλαβαίνω, δηλαδή οι ιατροδικαστές της ΕΛ.ΑΣ. Δεν έκαναν καλή ιατροδικαστική; Ο κ. Ανδρέου αναφέρεται σε «δυσάρεστο αποτέλεσμα», δηλαδή έστω και κατ’ επίφαση δεν έχουμε μια στοιχειώδη αντικειμενικότητα. Τι πάει να πει «δυσάρεστο αποτέλεσμα» και όχι «θάνατος»; Προφανώς και θα θέλει ο κ. Ανδρέου να υπερασπιστεί εκείνους που τον προσέλαβαν, αλλά ο θάνατος είναι θάνατος και όχι «δυσάρεστο αποτέλεσμα». Τώρα όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε εγκυκλοπαιδικώς είχαν ένα ενδιαφέρον αλλά τίποτα άλλο.
Παπαπαντολέων: [Σχολιασμός αναγνωστέων] Όσον αφορα τα ιατροδικαστικά έχετε λάβει από την πλευρά της υπεράσπισης δεκάδες αποσπάσματα, στην ουσία η υπεράσπιση σας καλεί να μελετήσετε μόνοι σας ανάμεσα στις ιατροδικαστικές και να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα.
Πρ: [προς ακροατήριο για μάρτυρα που έχει καταθέσει] Να βγει έξω.
Παπαπ: Δεν γίνεται ένα δικαστήριο να καλείται να διαβάσει ιατρικά εγχειρίδια και να βγάλει μια άποψη μόνο του. Ο κ. Καλόγρηας και η κα Μαριαννού 30 χρόνια ιατροδικαστές, ξαφνικά μάθαμε ότι δεν ξέρουν να συντάσσουν εκθέσεις. Ποιος ξέρει; Ο κ. Αλεξάνδρου που ήρθε εδώ και μας είπε ότι κάποιος μπορεί να πεθάνει από ένα παυσίπονο; Ή του κ. Ανδρέου που παρέθεσε μέσα στην ιατροδικαστική τις καταθέσεις; Νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευτείτε τους ιατροδικαστές που ήρθαν εδώ και έδωσαν πολύωρες καταθέσεις εξηγώντας τα πάντα. Όσο για τα αποσπάσματα από το στόχο που μας λέει ότι η Μισέλ Ομπάμα είναι η μητέρα του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, τι να πω; Δείχνουν και το επίπεδο αυτού που μας τα έφερε.
Σχετικά με το πόρισμα της αστυνομίας που ήθελε να φέρει εδώ αστυνομικούς που είναι εμπλεκόμενοι σε άλλη δίκη.
Βαρ: Ποια άλλη δίκη;
Παπαπαντ: Υπάρχει βούλευμα.
[ένταση στο δικαστήριο]
Αναγνωστόπουλος: [υπεράσπιση κατ. Δημόπουλου, σχολιασμός αναγνωστέων] Ψαχνουμε να βρούμε πώς προήλθε ο θανατος του Κωστόπουλου. Πώς είναι σίγουροι ότι προήλθε από τα χτυπήματα όταν δεν είναι σίγουροι οι ιατροδικαστές; Αφού γράφουν αιτία θανάτου «απροσδιόριστη» και κατασκεύασαν έναν αόρατο μηχανισμό στρες που προήλθε από τα τραύματα. Ποια τραύματα; Αυτά που δεν ήξεραν να προσδιορίσουν; Τα ιατρικά δεδομένα λένε ότι τα τραύματα από μόνα τους δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο. Το εύρημα του οιδήματος δεν το είχαν στα χέρια τους οι Μαριαννού και Καλόγρηας. Ερωτήθηκαν και σας παραπέμπω στα πρακτικά σας. Το εύρημα αυτό είναι η ουσία και ο τρόπος που αποσυνδέει τις ενέργειες των κατηγορουμένων από το αποτέλεσμα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε αυτό που είδαμε στο βίντεο, έγινε, αλλά δεν ήταν ικανό να προκαλέσει αυτό το αποτέλεσμα. Εφόσον είχε αυτό το οίδημα η καρδιά του είχε ξεκινήσει να ισχαιμεί πολύ νωρίτερα και συγκεκριμενα 4 ωρες. Ο άνθρωπος αυτός άρχισε να παθαίνει έμφραγμα 4 ώρες πριν. Ούτε κατασκευή έχουμε κάνει όπως κατηγορούμαστε. Δεν ξέρουμε γιατί το έπαθε γιατί δεν είμαστε γιατροί, ούτε σας παραπέμπουμε να το βρείτε μόνοι σας, αλλά ξέρουμε ότι το έμφραγμα ξεκίνησε να το παθαίνει 4 ώρες νωρίτερα […] Το πνευμονικό οίδημα σχετίζεται με την καρδιακή δυσλειτουργία και για να έχω αυτό το εύρημα η καρδιά μου δεν λειτουργεί σωστά. Και πώς ξέρω ότι είναι προγενέστερο; Υπάρχει το εύρημα των μακροφάγων κυττάρων που εμφανίζονται 12 ώρες πριν. Το έχει παραδεχτεί και η κα. Μαριαννού και ο κ. Ευτυχιάδης και υπάρχει και η μαρτυρία του φίλου του που ήταν μαζί το προηγούμενο βράδυ, ο οποίος λέει ότι εμφάνισε 3 συμπτώματα, απώλεια συνείδησης, εμετούς […]. Αυτά είναι συμπτώματα ανθρώπου μπορεί να παθαίνει καρδιακό επεισόδιο και με αυτά με ασφάλεια μπορεί να αποσυνδέσει το δικαστήριο σας το αποτέλεσμα από τις πράξεις των κατηγορουμένων.
Φίλος: Συμπληρωματικά, μια πραγματογνωμοσύνη γίνεται με κάποιους κανόνες που είναι κοινοί και χρησιμοποιούνται ώστε να κρίνεται με μια κοινή βάση ώστε να κρίνεται η αξιοπιστία που θα κριθεί κι αυτή από τα δικαστήρια. Οι ιατροδικαστές δεν προέβησαν σε χρονολόγηση των τραυμάτων. Δεν αξιολόγησαν όλα τα ευρήματα όπως είναι υποχρεωμένοι, όπως το πνευμονικό οίδημα. Και με τις εξυπνάδες των γιατρών, επειδή είναι και ο πατέρας μου γιατρός και ξέρω, το χαρακτήρισαν μη ειδικό εύρημα. Τι σημαίνει «μη ειδικό εύρημα» όταν έχουμε βρει μακροφάγα που φαγοκυτταρώνουν αιμοσιδιρίνη; Αυτό είναι κρίσιμο για να εξετάσουμε εάν οι ενέργειες των κατηγορουμένων έχουν προκαλέσει αιτιωδώς το αποτέλεσμα για το οποίο δικάζονται. Δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί οι ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου σε 26 λεπτά. […] Μέχρι τις 14:44 θα έπρεπε να έχει εκδηλωθεί αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα στην έκθεση γι’ αυτό προσκομίσαμε όλα αυτά στο δικαστήριο, για να δείτε όσα δεν μας λέει η ιατροδικαστική.Όφειλαν να τα αξιολογήσουν με βάση τη διεθνή ταξινόμηση νόσων. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς, αλλά οι αρμόδιοι που έχουν νομοθετήσει. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έγγραφα που έχετε αναγνώσει προκύπτει ότι οι διασώστες στο ασθενοφόρο δεν προέβησαν σε ΚΑΡΠΑ σε έναν ανθρωπο που είχαν παραλάβει με μηδενικές σφίξεις και χωρίς οξυγόνο. Αυτό είναι μια σοβαρή πλημμέλεια, και είχαν την υποχρέωση να τον ανανήψουν ώστε να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες.Και γιατί είναι κρίσιμο; γιατί κανένα από τα πλήγματα δεν μπορούσε να είναι αυτοτελώς θανατηφόρο από τη στιγμή που κανένας δε μπορεί να αποτυπώσει το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Το τρίτο είναι τα έγγραφα, τα καρέ, οι φωτογραφίες από το 2’47” έως το 2’50” που αποδεικνύουν κάτι που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής. Η πρόσκρουση επί ανενδότου επιφανείας με το κεφάλι, σας προσκαλώ να θυμηθείτε τον αγώνα Ολυμπιακός-Πανιώνιος όπου μπασκετμπολίστας χτύπησε το κεφάλι και έμεινε τετραπληγικός […] Κρίσιμος είναι ο ισχυρισμός για την άμυνα του εντολέα μου ότι απέτρεπε και για τον ίδιο αλλά και με τριτάμυνα επικείμενη επίθεση κατά τους όρους της πάγιας νομολογίας. Το 4ο στοιχείο αφορά έγγραφα που σκοπό έχουν να βλάψουν την υπόληψη του εντολέα μου. Η κα. Φράγκου κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα ήρθε να πει ότι εδάρη, για τον κ. Σταμέλλο που απέδιδε δήθεν ακροδεξιά ρητορική και οι ισχυρισμοί της κας Λούκα που δεν απεδείχθησαν […] Θα μνημονεύσω και την απόπειρα πολιτικοποίησης που γίνεται από την πολιτική αγωγή και εννοώ τις συνηγόρους, όχι την οικογένεια, όπου εμείς σας φέραμε σαν στοιχείο την απόπειρα επηρεασμού μάρτυρος Κ.Φ. που είχε προσκληθεί με την κα Παπαρούσσου σε εκδήλωση του Ρουβίκωνα ως αυτόπτης και τι σας είπε; Ότι έχει λάβει νουθεσία να μην αναφερθεί στο μαχαίρι και είναι βέβαιο ότι έλαβε νουθεσία από τους «συντρόφους». Από εκεί και πέρα ως προς τα έγγραφα που ζήτησα να αναγνωστούν από την κα. Βαρελά συγκράτησα τα εξής: ότι θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον χρήση ράβδου η γκλόμπ. Λέει το εγχειρίδιο ότι δεν πρέπει να πας άοπλος ενώ δίνει το δικαίωμα ότι μπορεί να πυροβολήσει […] Δεν αναγνωρίζεται απλώς ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αλλά ότι επιπλέον είναι δυνατό κατά τον αφοπλισμό να χρησιμοποιηθεί μέχρι και όπλο ή και βία. Εδώ ο εντολέας μου χρησιμοποίησε μόνο τα πόδια του. Δεν χρησιμοποίησε όπλο και αυτά πρέπει να τα κρατήσει και να τα κρίνει συνολικά το δικαστήριό σας.
Βαρελά: [υπεράσπιση αστυνομικών, σχολιασμός αναγνωστέων] Επειδή έγινε αναφορά σε αυτό το πόρισμα που είναι αυτή η γνώμη εν είδει βουλεύματος, υπάρχει και ένα πόρισμα από την ΕΔΕ στην οποία υπάρχει μία γνώμη που είναι η άποψη του ταξιάρχου του κ. Μαρκόπουλου, που ήταν ο τότε οδηγός της αστυνομίας, ήταν φρούραρχος της Βουλής δηλαδή υπεύθυνος της επίβλεψης της Βουλής από την κα Κωνσταντοπούλου, για να έχουμε μια άποψη για το χρονικό σημείο που ανέλαβε αυτός ο ταξίαρχος και με ποια εκπαίδευση και εμπειρία γιατί δεν έχει διατελέσει σε μάχιμο πόστο και δεν έχει λάβει υπόψη του την κατάθεση του αστυνομικού Αντωνιάδη που είναι εκπαιδευτής και κατέθεσε ότι ως προς το κομμάτι της αντιμετώπισης οι αστυνομικοί συμμορφώθηκαν με την κλίμακα άσκησης δέσμευσης. Πρωταρχικός σκοπός είναι ο αφοπλισμός και μετά η χειροπέδηση. Η τεχνική της χειροπέδησης που είδα στα βίντεο ήταν σωστή. Είναι λεπτομερέστατη η κατάθεση που δίνει και λέει ότι έδρασαν βάσει καθήκοντος και δεν υπερέβησαν το όριο. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τι καταθέτει και ποια είναι η γνώμη του ταξιάρχου και τι λέει: «με άσκοπη βία προσβάλλοντας την προσωπικότητα του» […] κάνει και εκτίμηση της χειροπέδησης «αποτυπώνεται», λέει, «περίτρανα από τα συλλεγέντα βίντεο του διαδικτύου ότι βρίσκεται ο δράστης στο έδαφος, συνεπώς εγκαταλείπει […] Αντιθέτως οι κανόνες αποτελούν χωρίς αμφιβολία τα εχέγγυα για μια ασφαλή δέσμευση». Ακούσατε να λέει κάπου για επίθεση με γυαλί; Αυτός ο άνθρωπος παραλείπει να κρίνει την υπόθεση με το γυαλί, την οποία σχολιάζει ο Αντωνιάδης, γιατί αυτό το γυαλί το είδαμε όλοι. Δεν μπορεί κανείς να αντιλέξει. Ενώ γίνεται προσπάθεια από την πολιτική αγωγή να εξαφανιστεί αυτό το γυαλί ακούσαμε τον κ. Τυλιγάδη να το περιγράφει ως γυαλάκι ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε πει για ένα μεγάλο γυαλί. Δεν έχει κριθεί η τεχνική από την ένορκη από το συμβούλιο ώστε να αποφασίσει και να κρίνετε και εσείς το πώς αποφάσισε ο κ. Μακρόπουλος. Επειδή έγινε εκτενής αναφορά στις ιατροδικαστικές θα ήθελα εκ μέρους των αστυνομικών να διατυπώσω το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και οι 4 ιατροδικαστές. Κατ’ αρχάς υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό που έχει περιγράψει και ο κ Σ.Β. που δεν ήρθε να καταθέσει. Αναφέρει και η επιστήθια φίλη, η κα Σπανού, που περιγράφει με ακρίβεια τα προβλήματα υγείας που είχε, την κατάρρευση στο Ίδρυμα Ωνάση και εδώ ανασκεύασε πλήρως την αρχική κατάθεση και τον παρουσιάζει σαν έναν άνθρωπο με μικροπροβλήματα υγείας. Έχουμε μια προσπάθεια να μην παρουσιαστεί το βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό του Κωστόπουλου. Ομοίως ο κ. Ανδρέου εντεταλμένος ιατροδικαστής από τους αστυνομικούς αναφέρεται στις μαρτυρικές του καταθέσεις. Ο κ. Τσαντίρης κατέθεσε ότι τοποθετεί χρονικά την έναρξη του ισχαμικού προ του περιστατικού της ληστείας διότι φαίνεται ότι όταν εξέρχεται από τον υαλοπίνακα κάνει μια κίνηση και πιάνει το λαιμό του. Ο κ. Τσαντίρης τοποθετεί την έναρξη του ισχαιμικού σε αυτό ακριβώς το σημείο πράγμα με το οποίο συμφωνεί και ο κ Ανδρέου. Σε σχετική ερώτηση που έγινε στην κ. Μαριαννού, αν μπορεί να τοποθετήσει το ισχαιμικό προ του περιστατικού απαντά θετικά, λέει «δεν αποκλείεται να τοποθετείται προ του περιστατικού». Συμπερασματκά και συνδυαστικά από όλα αυτά τα πορίσματα ένα είναι το μόνο βέβαιο. Οι αστυνομικοί δεν είναι παρόντες σε καμία από αυτές τις χρονικές στιγμές. Είναι δεδομένη η απουσία των αστυνομικών από το σημείο, δεν είναι εκεί. Φτάνουν μετά, αφού με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο οι ιατροδικαστές λένε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το ισχαιμικό επεισόδιο. Επικαλούμαι και την ερώτηση που έγινε στον κ. Καλόγρηα που κατέθεσε ότι αν δεν περιγράφεται ένα φαινόμενο σε μια ιατροδικαστική δεν συνδέεται με το θανατηγόρο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό ζήτησα να αναγνωστούν τα ευρήματα γιατί μόνο δύο, το 21 και 22, που προέρχονται από θλων ή αμβλύ όργανο, δηλαδή από χέρι ή πόδι και ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με επαφές των αστυνομικών, και αν δούμε το κατηγορητήριο δεν συνδέεται το 21 και το 22 με τις κατηγορίες αυτές. Συμπερασματικά δεν υπάρχει ούτε ένα εύρημα στην νεκροψία του Καλόγρηα που να συνδέεται με τις ενέργειες των αστυνομικών γι’ αυτό η συνάδελφος μίλησε για πόνο, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο ότι βίωσε πόνο ο Ζαχαρίας αλλά κανένα εύρημα δεν υπάρχει που να συνδέεται με τους αστυνομικούς. Όσον αφορά τα εγχειρίδια της αστυνομίας για τα οποία, όπως είπα, θα ήθελα να κάνω σύντομα δυο δηλώσεις. Κατ’ αρχάς όταν μιλάμε για έναν επικίνδυνο δράστη που κουβαλά όπλο αυτό μπορεί να είναι μαχαίρι, πυροβόλο, ευκαιριακό όπλο. Όλα αυτά τα χωρία που διάβασα αφορούν ένα επικίνδυνο άτομο που φέρει όπλο. Γίνεται εναλλαγή όπλων. Στην πρώτη περίπτωση που υπάχει ενεργητική επιθετικότητα και εισέρχεται στο κοσμηματοπωλείο για να ληστέψει αδιαμφισβήτητα, πράγμα που προκύπτει από το βιντεοληπτικό, που προσπαθεί ακόμη και έρποντας στη βιτρίνα να περισυλλέξει κοσμήματα, που πάει παρανόμως να αφαιρέσει ξένα αντικείμενα από κάπου, από ένα κοσμηματοπωλείο, έχουμε μια ενεργητική επιθετικότητα, αφού γίνεται η εναλλαγή των όπλων, και πάλι υπάρχει ενεργή επιθετικότητα γιατί βάλλει προς τους διασώστες και τους πολίτες, υπάρχουν αυτόπτες που βλέπουν την επίθεση με το γυαλί. Υπάρχει, λοιπόν, ενεργητική επιθετικότητα βάσει της ορολογίας που υπάρχει στα εγχειρίδια. Στη συνέχεια πέφτει κάτω, σπάει το γυαλί, γι’ αυτό δεν έχει κατασχεθεί γιατί έχει σπάσει, γι’ αυτό έφερα το πλέξι γκλας. Αντιστέκεται σθεναρά. Προκύπτει από τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε στα εγχειρίδια όταν λέμε για παθητική αντίσταση. Δεν συμμορφώνεται σε εντολές και πάλι οι αστυνομικοί αντέδρασαν με τα ηπιότερα μέσα: με λαβές ακινητοποίησης, που προβλέπονται από τα εγχειρίδια της ΕΛΑΣ, προβλέπεται να κάνουν και χρήση πυροβόλων όπλων.
Γιαννελάκης: [Υπεράσπιση αστυνομικών, σχολιασμός αναγνωστέων] Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρώτον μιλήσαμε για μαθητευόμενους ιατροδικαστές. Οι ένορκοι και εσείς δεν έχετε τις γνώσεις για να δείτε όλα τα στοιχεία της ιατροδικαστικής. Γιαννελάκης: [Υπεράσπιση αστυνομικών, σχολιασμός αναγνωστέων] Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρώτον μιλήσαμε για μαθητευόμενους ιατροδικαστές. Οι ένορκοι και εσείς δεν έχετε τις γνώσεις για να δείτε όλα τα στοιχεία της ιατροδικαστικής. Η υποστήριξη κατηγορίας είπε ότι έπρεπε να επιληφθούν οι αστυνομικοί την κλινική εικόνα και την κατάσταση του κ. Ζαχαρία Κωστόπουλου. Όπως εσείς δεν είστε ιατροδικαστές και γι ‘ αυτό προσήλθαν εδώ οι ειδικοί, έτσι και οι αστυνομικοί δεν ειναι γιατροί για να καταλάβουν σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Κωστόπουλος. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν και διασώστες του ΕΚΑΒ και παρέλειψαν τραγικά να εξετάσουν τις ζωτικές λειτουργίες του Κωστόπουλου και σε τι κατάσταση βρισκόταν. Eπίσης ειπώθηκε για τα τάι ράπ ότι έπρπε να έχουν κοπίδι οι αστυνομικοί, πaραδέχθηκε εδώ ο κ Τ. [διασώστης ΕΚΑΒ] ότι δεν έδωσε το ψαλίδι για να κοπούν τα τάι ραπ. Επίσης ειπώθηκε ότι πλην των αστυνομικών που είναι εμπλεκόμενοι σε άλλη δικογραφία δεν ήρθαν άλλοι αστυνομικοί να καταθέσουν. Μα δεν ήρθε εδώ ο κ. Λαγουδάκος και ο κ. Αθανασάκος που υπέστησαν τη βάσανο των ερωτήσεων και απαντήσανε; Αυτά προφανώς η πολιτική αγωγή δεν θέλει να ακουστούν. Επίσης όσον αφορά αυτή την περιβόητη ΕΔΕ που έχει συνταχθεί από τον κ. Μαρκόπουλο, επειδή εγώ κατέθεσα αίτημα ακυρότητας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κ. Μακρόπουλους διάλεξε κατά το δοκούν να παραλείψει την κατάθεση του κ. Αντωνιάδη. Το μόνο που κρατάει είναι ότι οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται 6 μέρες το χρόνο, που είναι επανεκπαίδευση, και για να προφυλάξουμε το τεκμήριο αθωώτητας των αστυνομικών και να χρησιμοποιηθεί αργότερα.
Πρ: 5 λεπτά διακοπή.
Η έδρα διέκοψε στις 13:35 για λίγα λεπτά.
Συνέχιση της διαδικασίας 13:56 με κατάθεση μάρτυρα υπεράσπισης, γιου του κατηγ. Δημόπουλου.
Πρ: Πείτε μας εσείς για το μαγαζί, για τον πατέρα σας.
Δημ: Ο πατέρας μου τόσα χρόνια φιλήσυχος άνθρωπος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τον νόμο, μια ζωή παλεύει για να τα φέρει βόλτα με στερήσεις, 3 παιδιά είμαστε, τι θελετε να σας πω…
Πρ: Ήταν ασφαλισμένο το μαγαζί; Είχε προηγηθεί κάτι;
Δημ: Όχι δεν ήταν ασφαλισμένο. Είχε προηγηθεί και διάρρηξη που είχαν μπει από πίσω.
Πρ: Βρήκαν κάποια βιολογικά υλικά; Ήρθε η σήμανση;
Δημ: Ήρθαν, ναι, αλλά δεν βρήκαν τίποτα.
Πρ: Και ούτε τότε ασφαλίσατε το μαγαζί;
Δημ: Για τα κοσμήματα είναι δύσκολο να ασφαλιστούν. Δεν το ξέρω και εγώ με ακρίβεια αλλά είναι δύσκολο.
Πρ: Τι μέτρα προφύλαξης είχε για το μαγαζί; Σε τράπεζες, ας πούμε, δεν μπαίνει ο καθένας όποτε θέλει.
Δημ: Εδώ κάπως έτσι ήταν και η πόρτα που έρχεται προς τα μέσα ο πελάτης τη σπρώχνει δεν ανοίγει ανάποδα, δεν ανοίγει προς τα έξω.
Πρ: Και πώς μπαίνεις ;
Δημ: Με κουμπί.
Πρ: Και για να μπει κάποιος πρέπει να πατηθεί αυτό το κουμπί;
Δημ: Αυτός που έχει το κοντρόλ που απελευθρώνει το μαγνήτη που έχει η πόρτα.
Πρ: Και πώς θα επέτρεπε σε κάποιον ο πατέρας σας να μπει μεσα; Είχε κάποιο κουμπί σε περίπτωση ληστείας; Συναγερμός;
Δημ: Δεν ήταν σε ισχύ, έχουν ένα κόστος αυτά, ούτε κάμερες μπορούσαμε να βάλουμε, ούτε συναγερμό.
Πρ: Και οι άλλοι πώς το κάνουν; Και κάμερες δεν μπορούσατε να βάλετε;
Δημ: Δεν υπήρχε η διάθεση χρημάτων.
Πρ: Η τζαμαρία που ήταν μπροστά, είχε κάποιο συρόμενο πορτάκι και μετά ήταν η εξωτερική τζαμαρία; Μπορούσε να τη σπάσει;
Δημ: Ναι, ακριβώς.
Πρ: Την εξωτερική μπορούσε να τη θραύσει κάποιος;
Δημ: Ναι.
Πρ: Την πόρτα…
Δημ: Ναι.
Πρ: Δεν ήταν από άθραυστο υλικό;
Δημ: Δεν το γνωρίζω αν ήταν άθραυστο.
Πρ: […]
Δημ: Όχι, είχε πάει να πάρει μια εφημερίδα
Πρ: Και είχε αφήσει ξεκλείδωτα;
Δημ: Εγώ υπέθετα ότι δεν ανοίγει αυτή η πόρτα, τελικά ανοίγει.
Πρ: Και πώς μπήκε μέσα;
Δημ: Δεν ξερω. Την έσπρωξε και μπήκε.
Πρ: Όταν έφευγε ο πατέρας τι σύστημα υπήρχε;
Δημ: Υπήρχε αυτή η πόρτα που κλείδωνε και ένα ρολό.
Πρ: Με τηλεκοντρόλ έκλεινε;
Δημ: Έκλεινε από μέσα.
Πρ: Δεν το κατάλαβα.
Δημ: Είναι άλλο που μένει μόνιμα μέσα και έχουμε και εμείς που δεν το κουβαλάμε μαζί.
Πρ: Και πού είχε πάει ο πατέρας σας;
Δημ: Να πάρει εφημερίδα και είχε κλείσει μόνη της η πόρτα
Πρ: Είχε έρθει ποτέ ο Κωστόπουλος να ψωνίσει κάτι;
Δημ: Όχι απ’ όσο μπορώ να θυμηθώ.
Πρ: Το ΕΚΑΒ ήταν εκεί μόνιμα;
Δημ: Δεν το γνωρίζω.
Πρ: Αστυνομικοί;
Δημ: Ελάχιστες περιπολίες, η περιοχή είναι δύσκολη κάπως…
Πρ: Εξηγήστε μας λίγο τι εννοείτε «δύσκολη».
Δημ: Πέραν του δικού μας γεγονότος, έγινε και ένα απόγευμα κάτι. Ήμουν στο καφέ απέναντι, έχουμε δει και άλλα περιστατικά, πέρασε ένας άγνωστος άρχισε να μας βρίζει και πυροβόλησε.
Πρ: Αυτό ποιο έτος;
Δημ: Ένα χρόνο πριν.
Πρ: Και απλά πυροβόλησε; Σκοτώθηκε τραυματίστηκε κάποιος;
Δημ: Όχι.
Πρ: Και γιατί δεν πήγε αλλού το κατάστημα; Γιατί δεν μεταφέρθηκε σε άλλη γειτονιά;
Δημ: Γιατί και αυτό έχει ένα κόστος, δεν είναι εύκολο να ανοίξει ένα μαγαζί κάπου αλλού, να βρεθεί ο χώρος, το εμπόρευμα…
Πρ: Το εμπόρευμα και τα εργαλεία υπάρχουν.
Δημ: Ε ο χώρος, ένα ενοίκιο…
Πρ: Και πότε έκλεισε το μαγαζι;
Δημ: […] Μάλιστα είχαμε πάει με συνοδεία να το κλείσουμε γιατί φοβόμασταν.
Εισ: Από ποιον και πότε μάθατε πρώτη φορά για το περιστατικό;
Δημ: Με πήρε η μητερα μου τηλέφωνο γιατί την είχε πάρει ο πατέρας μου και τα έχασα γιάτι δεν είχαν περάσει 8 μήνες απο το προηγούμενο περιστατικό, και προσπαθούσαμε να συνέλθουμε.
Εισ: Ο πατέρας σας τι σας είπε;
Δημ: Είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος στο μαγαζί, το έσπαγε, κρατούσε ένα μαχαίρι, θέλετε να σας πω όσα έχω συζητήσει με τον πατέρα μου;
Εισ: Ναι, τι έχετε συζητήσει με το πατέρα σας;
Δημ: Είχε πάει να πάρει μια εφημερίδα, είδε κόσμο και τον σταμάτησε ένας γνωστός και του είπε να μην πλησιάσει γιατί είναι ένας άγνωστος μέσα και κουνούσε το μαχαίρι. Είδε μέσα και κοπανούσε την ταμειακή μηχανή,
έσπαγε τις προθήκες και την τζαμαρία.
Εισ: Τι άλλο σας είπε ο ίδιος;
Δημ: Ότι κάποιον κύριο που του είπε γι’ αυτό, είπε να πάρουμε την αστυνομία και λέει «την έχουμε καλέσει την αστυνομία, έρχεται». Είχε ταραχτεί κι αυτός. Ήταν 74 τότε, 78 είναι τώρα. Δεν είναι εύκολο να συναντάς κάτι τέτοιο στο μαγαζί σου, πόσω μάλλον όταν έχεις αγωνιστεί και έχεις περάσει καρκίνο.
Εισ: Ποιος ενημέρωσε τον πατέρα σας;
Δημ: Ένας κύριος από εκεί που τον ήξερε.
Εισ: Δεν σας ανέφερε ο πατέρας σας κάτι;
Δημ: Όχι πιθανολογώ ότι μέσα στην ένταση της στιγμής να μη ξέρει και ο ίδιος ποιος του το είπε μέσα στην ένταση της στιγμής, τον ξέρουν όλοι εκεί στη γειτονιά.
Εισ: Δεν έχω άλλη ερώτηση
Σύνεδρος εκ δεξιών: Τι επαγγέλεστε κύριε;
Δημ: Στην εστίαση
Σύνεδρος: Είχε κάποιο μαχαίρι σαν μέσο άμυνας;
Δημ: Όχι, όχι.
Παπαρρούσου: Σας είπε λοιπόν ο πατέρας σας ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που είχε μπει στο μαγαζί σας και τι έκανε;
Δημ: Στο τηλεφώνημα που δέχτηκα απο τη μητέρα μου, δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες, μου είπε οτι μας κλέβουν, έκλεισα το τηλέφωνο και κατέβηκα κάτω.
Παπαρ: Εκεί συναντήσατε τον πατέρα σας. Τι σας είπε για τη δική του συμπεριφορά; Πώς αντιμετώπισε τον «κλέφτη» που λέτε και εσείς;
Δημ: Εκείνη τη στιγμή δεν συζητήσαμε κάτι πάνω στο περιστατικό.
Παπαρ: Δεν σας είπε για τις κλωτσιές;
Δημ: Στο σπίτι πλέον συζητήσαμε τι έκανε και πώς προσπαθούσε να τον περιορίσει.
Παπαρ: Έχετε καμιά σκέψη για τη συμπεριφορά του πατέρα σας;
Θεωρείτε ότι ήταν η πρόσφορη μέθοδος;
Αναγνωστόπουλος [παρεμβαίνει]: Κρίση θα κάνει, κα πρόεδρε;
Πρ: Να απαντήσει. Εσείς θα κάνατε το ίδιο;
Δημ: Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ο πιο φιλήσυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου γενικότερα, έχουν γίνει και άλλα περιστατικά και απλά τον έδιωξε.
Πρ: Πώς τον έδιωξε; Οπλισμένος ήταν αυτός που είχε μπει;
Δημ: Ήταν απλά ένα κύριος και είχε αποφασίσει να πάρει κάτι στην τσέπη του και το πήρε πίσω και απλά τον έδιωξε
Πρ: Το πήρε πίσω αυτό; Θα μπορούσε να καλέσει την αστυνομία.
Δημ: Ποτέ δεν είχε προσπαθήσει να βλάψει κάποιον.
Παπαρ: Εσείς ήσασταν παρών κατά την ώρα που σκούπιζε το κατάστημα από τα αίματα; Υπάρχει μια εικόνα στην τηλεόραση και μιλάει σε δημοσιογράφο.
Δημ: Την εικόνα όχι, δεν τη θυμάμαι, αλλά ήμασταν εκεί.
Παπαρ: Δίνει και μια συνέντευξη, μιλάει στην τηλεόραση
[…]
Παπαρ: Τον ρωτήσατε από τι προήλθε αυτή η αναστάτωση; Από πού ήρθαν τα αίματα;
Δημ: Εε… ήταν αυτονόητα ότι ήταν του κ. Ζακ Κωστόπουλου…
Παπαρ: Ότι ήταν ενός ανθρώπου. Εκεί δεν ενδιαφερθήκατε για τα αίματα;
Δημ: Γνωρίζω ότι επειδή έσπαγε όλο το μαγαζί μέσα η κοινή λογική μου λέει ότι κόπηκε.
Παπαρ: Ούτε ο πατέρας σας είπε κάτι; Τον συγκατηγορούμενο τον γνώριζε;
Δημ: Σαν άνθρωπο στη γειτονιά, όχι προσωπικά.
Παπαρ: Αλλά έτσι, συνεννοήθηκαν, και σας το λέω γιατί προκύπτει από τα βίντεο. Συνεννοήθηκαν εκείνη τη στιγμή;
[Υπεράσπιση παρεμβαίνει] Από πού προκύπτει η συνεννόηση;
Παπαρ: Μίλησαν προηγουμένως και είπαν πάμε να τον κλωτσήσουμε;
Δημ: Δεν το γνωριζω.
Παπαρ: Πότε συνελήφθη ο πατέρας σας;
Δημ: Το ίδιο απόγευμα. Εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση που προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα ασυμμάζευτα στο μαγαζί.
Παπαρ: Το μαγαζί ήταν δηλαδή το μεγάλο σας πρόβλημα. Ο πατέρας σας συνελήφθη και εσείς μαζεύατε.
Δημ: Μας είπαν ότι πρόκειται για συμπληρωματική κατάθεση. Μάλιστα τους λέω «μην καθυστερήσετε γιατί είναι ορθάνοιχτο το μαγαζί».
Παπαρ: Το μαγαζί ήταν το θέμα μας δηλαδή;
Δημ: Μα δεν ξέραμε τι άλλο έχει γίνει.
Παπαρ: Και ο άνθρωπος αυτός πέθανε, σας το είπε κανείς αυτό;
Δημ: Όχι, σας το ορκίζομαι, κανείς δεν μας είπε τίποτα.
Παπαρ: Από το μαγαζί σας έλειπε κάτι;
Δημ: Δεν κάναμε καταγραφή.
Παπαρ: Εδώ έλειπαν πράγματα; Και ποιά;
Δημ: Δεν ξέρω. Τα είδη που έχουμε τα ξέρω, αλλά δεν αριθμητικά δεν ξέρω.
Παπαρ: Δεν γίνεται δηλαδή καταγραφή. Άλλο κατάστημα έχετε;
Δημ: Έχει ο αδελφός μου
Παπαρ: Κανόνες δεν υπάρχουν σ’ αυτά τα καταστήματα;
Πρ: Ούτε αρνητικά απαντά, ούτε θετικά
Δημ: Δεν το γνωρίζω.
Παπαπ: Δεν τα περνάτε με τιμολόγια λοιπόν αυτά. Και αφού αυτή η κλοπή σας συγκλόνισε περισσότερο από τον θάνατο ενός ανθρώπου, δεν βάλατε κάτω τα τιμολόγια για να δείτε τι λείπει;
Δημ: Ο θάνατος δεν το γνωρίζαμε ότι υπήρχε.
Πρ: Το μάθατε αργότερα δηλαδή;
Δημ: Αργότερα. Δεν ξέρω αν ήταν ημερολογιακά μία ή δύο μέρες αλλά αργότερα. Μετά την κλοπή [αναφέρεται σε παλιότερη κλοπή] υπήρχαν ελάχιστα.
Παπαπαντ: Μετά το ριφιφί εννοείτε;
Δημ: Ναι, μετά το ριφιφί. Λίγους μήνες πριν όλες οι βιτρίνες μέσα στο μαγαζί είχαν σπάσει.
Πρ: Άρα εσείς δεν τηρείτε απογραφή;
Παπαπαντ: Με το μάτι, εντάξει. Ο πατέρας σας ένας φιλήσυχος άνθρωπος, το πρώτο λέτε που αντικρίζει ένα τέτοιο περιστατικό, και καθάρισε το κατάστημα δε σας είπε τίποτα, δεν είχε καταρρεύσει μετά από αυτό;
Δημ: Ποια είναι η ερώτηση;
Παπαπαντ: Τίποτα. Δεν τον συγκλόνισε αυτό; Ποια είναι η εντύπωσή σας για τον πατέρα σας εκείνη την ημέρα;
Δημ: Ο πατέρας μου ήταν σε απόγνωση και απογοήτευση για το πρόσωπό του. Τώρα το τι συνέβαινε μέσα του δεν το γνωρίζω.
Παπαπαντ: Για ποιο λόγο υπήρχε η απόγνωση;
Δημ: Θεωρώ ότι όλο το συμβάν τον επηρέασε αρνητικά. Απο τότε μέχρι σήμερα τον επηρεάζει αρνητικά.
Αναγνωστόπουλος: Μπορείτε να μας περιγράψετε το κατάστημα και συγκεκριμένα τις τζαμαρίες;
Δημ: Μέσα στο μαγαζί έχει προθήκες σε όλο το μαγαζί, στις 2 μπροστά βιτρίνες υπάρχουν 2 εσωτερικά με 2 συρόμενες πόρτες. Και εξωτερικά η τζαμαρία.
Αναγν: Τα εξωτερικά είχαν σπάσει, σας είπε ο πατέρας σας πώς είχαν σπάσει;
Δημ: Όλα ήταν σπασμένα και μου είπε ότι ο άνθρωπος που ήταν μέσα τα έσπαγε με τον πυροσβεστήρα.
Αναγν: Και το κάτω είχε σπάσει;
Δημ: Πολλά είχαν σπάσει.
Αναγν: Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς παραβιάστηκε αυτή η πόρτα αφού ελέγχεται από ένα κοντρόλ;
Δημ: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι με μεγάλη δύναμη ανοίγει, γιατί δεν έχει το σύστημα να ανοίξει από μέσα.
Αναγν: Γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα;
Δημ: Είναι πιο δύσκολο να την ανοίξει κάποιος από το να πέσει με όλη του τη δύναμη πάνω.
Αναγν: Το μαγαζί αυτό είχε ρολό. Αυτό το ρολό πώς λειτουργούσε;
Δημ: Με κοντρόλ.
Αναγν: Το έχετε συνέχεια μαζί σας;
Δημ: Όχι, στο άνοιγμα και στο κλείσιμο.
Αναγν: Αυτό το μαγαζί το κλείσατε λέτε τελικά ενώ θα το αναλαμβάνατε εσείς. Γιατί;
Δημ: Γιατί δεν μας άφησαν να το κρατήσουμε ανοιχτό. Δεχόμασταν επιθέσεις και στο μαγαζί στην Αθήνα και στο μαγαζί στο Χαλάνδρι. Δεχόταν επιθέσεις με τρικάκια, μπογιές, και εκεί, χωρίς λόγο και αιτία γιατί μόνος του το άνοιξε το μαγαζι.
Αναγν: Ο πατέρας σας από τότε γνωρίζετε αν έχει ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη; Κάνει συνεδρίες;
Δημ: [παύση]
Πρ: Μήπως δεν θέλετε να απαντήσετε;
Δημ: Όχι, όχι.
Πρ: Πάρτε τον χρόνο σας.
Δημ: Ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τους πάντες. Πάντα ήταν εκεί, δεν έχει ησυχάσει ο άνθρωπος από τότε, ούτε εγώ ούτε κανείς. Δεν κοιμάται τα βράδια έχει την εικόνα στο μυαλό του.
Πρ: Ποια εικόνα λέτε τώρα;
Αναγν: [Ερώτηση σχετικά με θέμα ιατρικού απορρήτου του κατηγορούμενου Δημόπουλου]
Δημ: Της εικόνας αυτής, του μαγαζιού και του ανθρώπου. Όταν κατηγορείσαι για ανθρωποκτονία δεν είναι το πιο εύκολο. […].
Αναγν: Και ρωτηθήκατε, όταν επιχείρησε να φύγει, εσείς αρχίσατε να μαζεύετε το μαγαζί αφότου ήρθε η σήμανση; Σας έδωσε κάποιος την άδεια να το κάνετε;
Δημ: Ναι γιατί έχει ξαναγίνει και γνωρίζουμε τη διαδικασία. Πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός πρώτα, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
Αναγν: Σας είπε ο πατέρας σας όταν πήγε προς τη τζαμαρία τι ήθελε να κάνει;
Πρ: Α, τι ήθελε ο πατέρας να κάνει;
Δημ: Ο σκοπός του ήταν να μη φύγει αυτός ο άνθρωπος. Να τον περιορίσει, να μείνει εκεί.
Αναγν: Ήθελε να τον βλάψει.
Δημ: Ούτε να εκδικηθεί, ούτε να βλάψει, πόσω μάλλον να τον σκοτώσει.
Πρ: Με τι σκοπό ήθελε να μείνει εκεί;
Δημ: Όταν του είπαν ότι κάποιος υπάρχει μέσα στο μαγαζί, είπε να καλέσουν την αστυνομία.
Πρ: Ποιός κάλεσε την αστυνομία;
Δημ: Δεν γνωρίζω αν ήταν αυτός ή κάποιος άλλος.
Πρ: Υπήρχε περίπτωση να σκέφτηκε να του ανοίξει την πόρτα και να του πει «φύγε», για να μη συνεχίσει να σπάει το μαγαζί; Του πέρασε σαν σκέψη;
Δημ: Σα σκέψη ναι, αλλά είναι ένα κοντρολάκι που πατάς ένα κουμπάκι και απελευθερώνει το μαγνήτη.
Πρ: Ο άλλος που ήταν απ’ έξω δεν μπορούσε να σπρώξει την πόρτα και να του πει φύγε;
Δημ: Όχι δεν το έκανε αυτό και καλα έκανε και δεν το έκανε.
Πρ: Γιατί δεν είναι ασφαλές;
Δημ: Είναι ένας άνθρωπος μέσα που ξέρουμε οτι κρατάει μαχαίρι, δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να πουμε «έλα πέρνα».
Πρ: Σε σας τι έχει πει;
Δημ: Δεν ήταν εύκολο να γίνει, γιατί δεν ανοίγει και από την άλλη πλευρά.
Αναγν: Το πρώτο του μέλημα με το που αντιλήφθηκε ότι υπάρχει κάποιος άγνωστος μέσα ήταν να καλέσει την αστυνομία, ανεξάρτητα απ’ το εάν τελικά πήρε ο ίδιος τηλέφωνο.
Δημ: Εννοείται. Είπε να καλέσουμε αμέσως και του είπανε «ησύχασε έχουμε καλέσει, έρχεται».
Βαρελά: Όταν έφτασε η αστυνομία ο πατέρας σας τι ανέφερε, γνωρίζετε;
Δημ: [Παύση] Δεν το γνωρίζω, όχι, δεν ξέρω τι μπορεί να ειπώθηκε.
Πρ: Γνωρίζετε ποιος μίλησε στους αστυνομικούς για το τι είχε προηγηθεί;
Δημ: Και ο πατέρας μου τους μίλησε αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να ειπώθηκε.
Πρ: Να κάνουμε σχολιασμό. Θέλετε να συμπληρώσετε εσείς κάτι άλλο; [απευθυνόμενη στον μάρτυρα]
Δημ: Μόνο ότι τα τελευταία χρόνια που πέρασαν έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος ρατσισμό, γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν μέσα σε αυτό το μαγαζί. Ο πατέρας μου δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν και ούτε θα έβλαπτε ποτέ κανέναν. Ούτε ήξερε ποιος ήταν μέσα στο μαγαζί γιατί το έχω ακούσει κι αυτό.
Πρ: Μπορείτε να πηγαίνετε, να αρχίσουμε τους σχολιασμούς.
Παπαρρούσου: [Σχολιασμός κατάθεσης του μάρτυρα] Τι μάθαμε σήμερα, καταρχήν ο Ζαχ. Κωστόπουλος εισήλθε χωρίς να παραβιάσει καμία πόρτα, μπήκε στο μαγαζί όπου εγκλωβίστηκε, κλοπιμαία δεν υπήρχαν, καμία καταμέτρηση γιατί η επιχείρηση αυτή λειτουργούσε με ιδιότυπο τρόπο χρις κα΄μερες χωρίς σεκιουριτι μετεά από ένα ριφιφί δεν υπήρχε κανένα προστατ μέτρο, δεν έχει γίνει καμία καταγραφή, αυτό το λέω γιατί ακούμε για ληστεία, κλοπή και ειδεχθή εγκλήματα τα οποία ο γιος του δράστη δεν μπορεί να τεκμηριωσει ώστε να έχουν και αυτά ένα ελάχιστο νομικό έρεισμα αυτό που έχει μια ιδιαίτερη σημασία στην κατάθεση του, είναι πως κυριαρχεί το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ σαν ιδέα, ακόμη και αν δεν υπήρχαν κλοπιμαία, ακόμη και αν δεν είχε αφαιρεθεί τίποτα. Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ είναι το αγαθό που αξίζει να προτατευθεί περισσότερο από κάθε άλλο, ακόμα και από την ανθρώπινη ζωή. Και αν αφαιρέθηκε μια ανθρώπινη ζωή δεν ενδιέφερε κανέναν, ούτε και τον μάρτυρα, ο πατέρας του δεν του ανακοίνωσε ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το σκούπισμα έγινε αμέσως μετά τα περιστατικά και αμέσως έδινε και συνεντεύξεις στην τηλεόραση, νεκρός υπήρχε και το γνωρίζει και σκούπιζε τα γυαλιά και τα αίματα και έκανε δηλώσεις μάλιστα. Το πώς το γνωρίζουμε αυτό, ότι οι κινήσεις έγιναν ακριβώς μετά, το γνωρίζουμε γιατί οι αστυνομικοί στο πόρισμα όπως διαβάζουμε, [διαβάζει πόρισμα] ελέγχονται ένας ένας, όχι μόνο γιατί δεν μερίμνησαν να απαγορεύσουν σε οποιονδηποτε αναρμόδιο να πλησιάσει και να μετακινήσει στοιχεία, δεν αποκλείστηκε ο χώρος, και γιατί να γίνει αυτό; Ένας «κλέφτης» και «τοξικομανής» ήταν στο μυαλό του. Είχε τη δυνατότητα ο κατηγ. κοσμηματοπώλης που δεν περιέγραψε καν στο γιό του, δεν ήταν ανάγκη, πήρε τη σκούπα και σκούπιζε και η αστυνομία δεν είχε αποκλείσει το χώρο. Ήρθε μετά να αποκλείσει, ποιο χώρο; Όλα τα ευρήματα που είχαν εγκληματολογικό ενδιαφέρον, είχαν πλέον εξαφανιστεί.
Παπαπαντ: Είναι πρωτοφανή τα συμπεράσματα. Σκοτώσαμε έναν άνθωπο στο ξύλο για να προστατεύσουμε μια περιουσία και μετά δεν μετρήσαμε τι έλειπε; Ότι ήταν κάτι μπιζουδάκια; Προφανώς και τα μετρήσανε και δεν έλειπε τίποτα. Και δεν έχουν καν στοιχειωδώς το σεβασμό προς την οικογένεια να πουν ότι δεν κλάπηκε τίποτα.
Ούτε μία κουβέντα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Πώς πέθανε ουδόλως τους ενδιέφερε, ούτε είπε τίποτα στον γιό του. Αυτή είναι η αφήγηση που βλέπουμε εξαρχής και απλώς έρχονται όλα τα στοιχεία που κουμπώνουν σε αυτά που ξέραμε εξαρχής, σε μια βίαιη επίθεση που αποτέλεσμα είχε τον βίαιο θάνατο ενός ανθρώπου.
Αναγν: Εγώ, κα πρόεδρε, θα εκφράσω τη θλίψη μου για το σχολιασμό και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την πλευρά της πολιτικής αγωγής και θα αρκεστώ σε όσα είπε ο μάρτυρας και τον παραδίδω στην κρίση σας.
Βαρ: Αν και δεν είναι η θέση μου να το σχολιάσω οφείλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο ένας έμπορος να τα βγάλει πέρα και να αλλάξει τη διεύθυνση του καταστήματος που έχει και να αλλάξει μέρος. Είναι δύσκολο αυτό που υφίσταται ένας άνθρωπος όταν είναι θύμα ληστείας και κανείς δεν ήξερε όταν ήρθε το ασθενοφόρο ότι είχε καταλήξει. Κανένας δεν γνώριζε ότι είχε καταλήξει. Ο κοσμηματοπώλης, ο μεσίτης, πολλώ δε μάλλον οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έσπευσαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Πραγματικά θα πρέπει να γίνει κατανητό ότι δεν ενδιαφέρουν μόνο τα μπιζουδάκια τον άνθρωπο αυτό ο οποίος χάνει αυτό που καταστρέφεται μπροστά στα μάτια του αλλά βιώνει και μια απειλή, γιατί όπως έχουν καταθέσει πολλοί αυτόπτες αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να εξέλθει με ένα μαχαίρι. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα μπιζουδάκια, αλλά και ένα μαχαίρι και να θυμήσουμε ότι δεν είναι μόνο οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι που βρίσκονται εκεί είναι και άλλοι πολίτες, θεωρεί ότι βρίσκεται σε αμόκ όπως έχει ειπωθεί στην κατάθεση του ανακριτή.
Πρ: Να διακόψουμε, είναι παρά τέταρτο δεν έχει νοημα να συνεχίσουμε.
Εισ: Διακόπτουμε για 22 σε αυτήν την αίθουσα, ώρα 9:00.
Πρ: Να πούμε τις επόμενες συνεδριάσεις για να ξέρετε:
4/4 , στην αίθουσα 3, 13/4, 18/4 που είναι Μ. Δευτέρα.
———————
Η έδρα διέκοψε στις 14:45 για την επόμενη δικάσιμο, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.