Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα της εκδήλωσης:

Η εκδήλωση της 2ας Οκτωβρίου αποτελεί την αφετηρία ανίχνευσης των δυνατοτήτων και όρων για μία Αλληλέγγυα Κοινότητα Νερού. Αυτό θα επιχειρηθεί με την παρουσίαση δύο εξαιρετικά σημαντικών διεθνών εμπειριών συμμετοχικής διαχείρισης και διακυβέρνησης υδάτινων πόρων και δικτύων: του Δήμου του Παρισιού και της Τεράσα, τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Καταλονίας, όπως και με τις συμβολές εκπροσώπων του Δήμου Χαλανδρίου και της ΕΥΔΑΠ.

Τόσο στο Παρίσι όσο και στο δήμο της Τεράσα, οι υπηρεσίες και τα δίκτυα ύδρευσης επαναδημοτικοποιήθηκαν, το 2010 και το 2018 αντίστοιχα. Η απο-ιδιωτικοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των δύο πόλεων αποτελεί δύο μόνο από τις σχεδόν 300 «επαναδημοτικοποιήσεις» υπηρεσιών ύδρευσης παγκοσμίως, από το 2000 και μετά – οι μισές από τις οποίες έγιναν στην Ευρώπη. Η επιστροφή της διαχείρισης υδάτινων πόρων και δικτύων υπό δημόσιο έλεγχο ήταν μία επίπονη και μακρόχρονη διαδικασία. Σε αρκετές περιπτώσεις, με πιο χαρακτηριστικές του Παρισιού και της Τεράσα, συνοδεύτηκαν από την  προσπάθεια δημοκρατικοποίησης των δομών διαχείρισης του νερού ως κοινού αγαθού.

Στόχος είναι η ανάδειξη μίας νέας κουλτούρας και πρότυπου διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών, των δημοτικών παρόχων νερού και της «οργανωμένης κοινωνίας». Η τελευταία, και στις δύο πόλεις, έχει λάβει τη μορφή καινοτόμων «Παρατηρητηρίων Νερού» σαν εκπροσώπων και χώρων συμμετοχής της «κοινωνίας των πολιτών» και των κατοίκων. Τα παραδείγματα του Παρισιού και της Τεράσα, ενέπνευσαν και άλλους δήμους (105 στη Γαλλία και 27 στην Ισπανία) να αναλάβουν πλήρως τις υπηρεσίες ύδρευσης τους απο-ιδιωτικοποιώντας τες.

Ανιχνεύοντας τις δυνατότητες δημιουργίας δομών συμμετοχής των χρηστών μη-πόσιμου νερού από το Αδριάνειο Υδραγωγείο και φροντίδας του φυσικού αυτού πόρου ως κοινού αγαθού, στην εκδήλωση αυτή οι καινοτόμες αυτές εμπειρίες συνομιλούν με την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους ανάπτυξης μίας νέας σχέσης και κουλτούρας φροντίδας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με στόχο τη δημιουργία μίας «αλληλέγγυας κοινότητας νερού» στο Χαλάνδρι.

Στην εκδήλωση συνομιλούν:

Anne Le Strat, πρώην Αντιδήμαρχος Παρισιού και πρώην πρόεδρος της δημοτικής εταιρείας ύδρευσης Eau de Paris. Πρόεδρος της Aqua Publica Europea, σύμβουλος της GWOPA – UN Habitat.

Edurne Bagué, συνεργάτης του Παρατηρητήριου Νερού της Τεράσα (Καταλονία) – Ερευνήτρια στην έδρα της UNESCO για την Ανθρώπινη & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο της Τζιρόνα.

Γιώργος Σαχίνης, διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ και πρώην μέλος της διοικούσας επιτροπής της GWOPA – UN Habitat.

Κώστας Γερολυμάτος, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Χαλανδρίου, υπεύθυνος του Cultural H.ID.RA.N.T.-UIA.